KRYSSORD Agg Orkester Hermod © 504 12-2014 Trist Bekreft -else Tallord Busk Navn Norsk elvMåne- fase Tekke Borti- mot Grinda Tall Norsk elv Nøling Ukjent Mehe Toneart Pike navn Åre Løsøre Land Utydelig Mindre Drikk Forlatt Under- lig Fersk Problem Iblant Kjør Taktløs Artik- kel Hærta Siden Pike navn Ital. elv Sal NyteKalle Begavelse Uttalte Klar Moderne Jus Moder- ne Opp- dage Pike navn Leketøy SesongBalkong Skjells -ord Fjellkjede Kort- spill Makt- haver Hyl Publi- sitet Pluss Eng- stelse Gutte navn Streben Utrop Organisasjon Koke- apparat KjasSpørre Garderobe Knoke Gutte navn Partere Besitte Avgift Løsningen på kryssord nr. 9 må være hos oss innen 25. nov! Merk konvolutten med «kryssord nr. 9» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? Vinnereav kryssord nr. 6 RF ELV I GS I ON LØA S VI SATSER S E I U D PAI EKSTRA SLÅSS DO TESI L T ÅRSAK J Å FRA SAVNET UTRO OST I ON VERDIG GRINET NES LI KE EG T K T E E NEI REF I RÆV G BI SK UTUR UTSE YTRE RAUS UN K A TUE IN IKLE NN L L Æ R L N DE G VARIERE ULE GJERDE NOA ROTET Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Bjørn Økland 5146 Fyllingsdalen Ingrid Vindheim 5260 Indre Arna Kirsten Eklund 4620 Kristiansand 64 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL