2 < Fagbladet 9/2015 30 32 36 28 4 Brillefi nt på Jæren 10 TEMA: Kartlegging i barnehagene 16 Alle tjener på godt samarbeid 20 PORTRETTET: Karin Albrigtsen 27–42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Risens urkraft 50 Ekstreme regnskyll har blitt normalt 54 Utdanning som vei ut av fattigdommen FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Assistenter blir ikke verdsatt 38 Seksjonslederen 57 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Sauer på si Misfornøyd med presteavtale Fagforbundet TeoLOgene er ikke fornøyd med avtalen som er inngått om arbeidstid. De hadde ønsket en avtale mer lik den fridagsavtalen de i utgangspunktet hadde. Vil ha mobbedebatt Fagforbundet har laget nye dialogkort om mobbing i barnehage, skoler og fritidsklubb. Målet er at de som er tettest på barn og unge, bruker kortene til å diskutere dagligdagse situasjoner som alle kan kjenne seg igjen i. Små realister Realistene blir stadig yngre. Nå skal realfag inn i barnehager over hele landet. De kan trekke på erfaringene fra Heer barnehage i Akershus. Undervurderte assistenter Da jeg gikk fra å være førskolelærer i barnehage til assistent i skole, følte jeg at jeg ikke eide arbeidsplassen min lenger. Jeg følte meg mindre verdt som menneske i assistentrollen, skriver fokusforfatter Elisabeth Aksnes. INNHOLD ISSN 0809-926X 20 50 Tema Omstillingsdyktig Etter 37 år i barnehage ble hjerneskadde Karin rammet av kommunens sparekniv. De andre ansatte fi kk ny barnehagejobb, mens 60-årige Karin måtte bytte bransje. Men hun klager ikke. Oversvømmelser og overforbruk – Vi har ikke avløpssystem som er dimensjonert for å ta unna de ekstreme regnskyllene, men større rør er ikke nok. Også publikum må tenke mer over vannforbruket sitt, mener driftstekniker Glenn Ytterdahl. 10 Foto: Kathrine Geard Foto: Werner Juvik STRID OM MÅLING AV BARN Kartlegging av alle treåringer har ført til sinne og frustrasjon blant barnehagelærere, som mener det tar for mye tid og er unødvendig. For kommunes del handler det om at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. Foto: Kathrine Geard fbaargang2015 fbseksjonKIR