Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING Gå til Fagforbundets medlemsportal http://medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 50 40 Tegning: Vidar Eriksen Troll i ord Dagen etter kommunevalget erkjente finansminister Siv Jensen i et diskusjons program i NRK at Frp ikke var valgvinne ren. Men hun hadde stor tro på at partiet vil reise seg igjen før stortingsvalget om to år. Noe av det som øyensynlig skal få Frp tilbake på beina, er at velgerne med tida vil få øynene opp for de negative konsekven sene ved å ta imot syriske flyktninger. Jensen mente det er beundringsverdig at folk jobber frivillig, med engasjement og omtanke, for å ta imot flyktningene, men at vi alle etter hvert nok vil se hvilke enorme problemer vi får å hanskes med. Disse ytringene kom altså dagen etter at folk flest hadde sagt tydelig ifra at de ikke hadde noe særlig sans for verken Frps stadige forsøk på å vekke fremmedfrykt eller partilederens valgkampåpning, der hun nærmest oppfordret norske kommuner til å boikotte stortingsflertallets vedtak om å ta imot 8000 flyktninger fra Syria. For tida går debatten høyt om hvor mye dette vil koste det norske samfunnet. Store tall flyr veggimellom. Statsminister Erna Solberg anslår at utgiftene kan bli mellom 40 og 50 milliarder de neste fem årene – uten at forslaget til statsbudsjett for 2016 bærer nevneverdig preg av det. Noen tror at flyktningene betyr slutten på velferdsstaten, mens flere økonomer i og utenfor norsk næringsliv mener at vi uten problemer kan ta imot 100.000 syrere. Det kommer bare an på hvordan vi tar imot dem og hvor villig vi er til å finne fram til gode løsninger for integrering. Blant dem som vil stenge grensene, har det åpenbart seg en stor vilje til å bruke de mange sparte milliardene på eldreomsorg og barnehageutbygging. Det rare er at de gode formålene aldri blir brakt på bane når det er snakk om milliarder til skattekutt og Ansvarlig redaktør kampfl y. Det er noe som heter troll i ord. Med den rette innstillingen er det utrolig hvor mye som kan gå på tverke. Hvis du tror fullt og fast på at det er umulig å gjennomføre en sak, er det forbløffende hvor ofte du får rett. Så dessverre, hvis regjeringen ikke velger å rette sin fulle oppmerksomhet mot å finne løsninger – som å få flyktningene i hus og arbeid – i stedet for å være mest opptatt av problemer, kan det hende at Frp langt på vei får rett i sine dystre spådommer. Men da må de sammen med resten av regjeringen også ta ansvaret for at det ble slik. KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2014: 337.963 REDAKSJONEN AVSLUTTET: 21. oktober 2015 Fagbladet 9/2015 < 3 fbaargang2015 fbseksjonKIR