Anna fikk brillene ødelagt i arbeidstida. Arbeidsgiver ville ikke dekke skaden. Slik er det på de fleste arbeidsplasser, men i Hå på Jæren har de nå fått en ordning som gir de ansatte full erstatning for brilleskader. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: MARIE VON KROGH Brillefint på Jæren V V i hadde hatt samlingsstund med barna, og alle var fornøyde og glade. Så skulle barna vaske hendene og spise, men han jeg hadde på fanget protesterte. Han veivet med armene, så jeg måtte holde ham fast, og da skjedde uhellet. Armen hans traff brillene mine som knakk i to, forteller Anna Kulbat (33) som er assistent i en kommunal barnehage i Hå på Jæren. – Det var et rent uhell, understreker Anna, som fikk et dypt merke der den knekte brillestangen traff tinningen. – Jeg gikk til styrer i barnehagen og viste henne de knekte brillene, men hun sa at barnehagen ikke hadde mulighet til å dekke skaden. Dette må du ta på din egen forsikring, sa hun. Siden jeg er polsk, kjenner jeg ikke alle reglene i Norge. Så jeg gikk til Fagforbundet for å dobbelsjekke. Nøstet videre På Fagforbundets kontor traff Anna nestleder Steven Karlsson, som på det tidspunktet var forholdsvis ny som tillitsvalgt. Han tok det for gitt at de ansatte i kommunen var sikret mot slike skader. – Jeg ble overraska da jeg fant ut at det ikke var tilfelle, sier Steven, som fortsatte å nøste i saken. Han tok blant annet kontakt med hovedtillitsvalgt for å høre om dette var tilfelle, og med kommunens forsikringsselskap som bekreftet at Hå kommune ikke hadde, og heller ikke kunne tegne, forsikring for eiendeler som tilhører de ansatte. En telefonrunde til andre kommuner i regionen viste at heller ikke der fikk de ansatte dekket skader på briller som ble ødelagt i jobben. To ganger brilleskade Anna er langt fra den eneste i Hå som har fått brillene ødelagt på jobb. – Vi kunne stilt opp en hel flokk her som har opplevd det samme, sier Ingrid Sofie Hava (43). Hun jobbet i SFO da en fortvilet og sint elev tok et resolutt tak i brillene hennes og vred rundt så de på et øyeblikk så ut som metallskrap. Dette er fire år siden nå, og andre gang hun fikk sine dyre spesialbriller ødelagt på jobb. Som medlem i Fagforbundet fikk Ingrid Sofie dekket brilleskaden gjennom forsikringen i LO Favør. Slik slapp hun unna med «bare» 3000 i egenandel. – Jeg har spesialbriller fordi jeg er langsynt på det ene øyet og nærsynt på det andre. Bare glassene koster 21.000. – Jeg ble forbanna over beskjeden fra arbeidsgiver om at jeg måtte bruke min egen forsikring på dette, og at jeg selv måtte dekke egenandelen på 3000 kroner, sier hun. Løsning for de ansatte i Hå Steven Karlsson i Fagforbundet nektet å slippe brillesaken, selv etter å ha avklart at Hå kommune hadde sitt på det tørre, og at de heller ikke var alene om praksisen med at de ansatte selv måtte punge ut med egenandelen. – Jeg prøvde å forstå det juridiske prinsippet bak. Kommunen har jo ansvar for sine arbeidstakere i arbeidstida. Når de da ikke har ansvar for personlige eiendeler som ansatte må bruke i tjenesten, mener jeg at kommunen løper fra ansvaret sitt, sier han. Styret holdt trykket på saken oppe, både gjennom formelle og uformelle kanaler. De tok opp saken i partssammensatt utvalg, som består av arbeidsgiver, politikere og arbeidstakere, og innsatsen ga resultater: ØDELAGTE KLÆR ELLER BRILLER PÅ JOBB • Hvis du er pålagt å bruke verneutstyr eller uniform i jobben, skal dette dekkes av arbeids giver. • Arbeidsmiljøloven regulerer ikke skade på personlige eiendeler selv om skaden skjer i arbeidstida. • Det kan inngås lokale avtaler om dekning av skade på briller, klær eller andre private eiendeler. • Hvis det ikke er gjort spesiell avtale om noe annet, må de ansatte selv dekke skader på briller, klær o.l. Kilde: Arbeidstilsynet 4 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR