TEMA:KARTLEGGING AV BARN Språk strid Forskere krangler og barnehagelærere gjør opprør mot politisk styring. Kart- legging av barnehagebarns språk setter sinnene i kok. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD og KATHRINE GEARD I I Dampsentralen barnehage i Drammen leser pedagogisk leder Veronika Svendsen høyt fra boka «Nelly og Hamza finner gult på bondegård». Innimellom holder hun fram bilder og spør ungene om hva som skjer og navn på det de ser. Dyr, farger, planter, matvarer, kjøretøy og mye annet. – Traktoren må fylle drivstoff. Vet dere hva drivstoff er? – Det er sånn bensin, svarer Adrian. Svendsen er en flittig bruker av Nelly og Hamza-bøkene. De egner seg godt til å snakke med barna om ord og begreper. Det er viktig å bruke mye tid på språk i en barnehage der rundt 70 prosent av barna er tospråklige. Skjemapålegg Observasjonene hun gjør underveis blir i etterkant nedfelt i et skjema for språkkartlegging av ungene. Ordforråd og språkforståelse blir nøye vurdert. Kan barnet peke ut dagligdagse gjenstander? Hvis det skorter på noe, og barnet trenger litt oppfølging, skraverer hun dette feltet. Hvis barnet ikke viser tegn til å forstå, lar hun feltet stå åpent. Dampsentralen er i likhet med andre kommunale barnehager i Drammen, Oslo og Bergen pålagt fra politisk hold å kartlegge språkferdighetene til alle barn gjennom bruk av Tras (tidlig registrering av språkutvikling). Det uttalte målet med metoden er å øke kunnskapen HJELPEMIDDEL: Pedagogisk leder Veronika Svendsen i Dampsentralen barnehage observerer barnas språkfer digheter når de snakker om bilder og innhold i boka «Nelly og Hamza». KARTLEGGING ER ET UTSLAG AV ET PERVERTERT STYRINGSSYSTEM SOM HAR GÅTT AV HENGSLENE. Forsker Jon Kaurel 10 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR