«Barnehagenskal normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gittekriterier.» Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kapittel 4. «Barnehagenskal normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gittekriterier.» Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kapittel 4. om barns språkutvikling og bidra til at barn som trenger det får riktig hjelp tidlig, og slik være best mulig rustet til skolestart. – Høsten 2014 startet 1700 skolebarn i Oslo uten å kunne tilstrekkelig norsk til å kunne følge ordinær undervisning. Vi kan ikke sitte og se på at denne utviklingen fortsetter, sier Anniken Haugli (H), som var ansvarlig byråd for barnehagene i Oslo da språkkartleggingen av alle treåringer ble innført før sommeren. Pålegget om massekartlegging har imidlertid utløst en heftig og betent debatt mellom forskere, og i fagmiljøet. Nylig nektet åtte barnehagelærere på Grünerløkka i Oslo å gjennomføre kommunens ordre. De føler de står i en profesjonell skvis når de må bryte rammeplanen for barne-< Fagbladet 9/2015 < 11 fbaargang2015 fbseksjonKIR