• Prestene ville heller revidert fridagsavtalen Prestene har inngått en avtale med staten der de får 35,5 timers uke og ulempetillegg. Men Fagforbundet TeoLOgene mener de hadde vært bedre tjent med en revisjon av den fridagsavtalen de hadde. Side 28 • Trekk et kort Fagforbundet Buskerud benyttet valgkampen til å spre de nye dialogkortene om mobbing i barnehage, skole og fritidsklubb. Nå håper de at de ansatte vil trekke kort og dra i gang diskusjoner i pauser og på møter. Side 30 • Assistent versus pedagog FOKUS: Assistenter i barnehager og SFO må behandles mer likeverdig med pedagogene. De utfører svært viktige oppgaver som ikke blir verdsatt høyt nok, mener barnevernspedagog Elisabeth Aksnes. Side 36 «En egen høyskolegrad vil bidra til å løfte statusen til dem som velger å jobbe med barns og unges fritid.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst Realfag starter tidlig Utvalgte barnehager i hele landet skal nå gjøre realfag til en del av hverdagen. I Heer barnehage har de lekt med matematikk, fysikk, kjemi og biologi i flere år allerede. Side 32 Foto: Kathrine Geard Fagbladet 9/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonKIR