Skuffet over manglende musikkstrategi colourbox.com Norsk musikkbibliotekforening er skuffet over regjeringens nye nasjonale bibliotekstrategi, og mener den ikke satser på musikk. – Det står ikke et ord om hva Kulturdepartementet vil gjøre for å sikre formidling og utlån av norsk musikk. Dette betyr at denne delen av norsk kulturarv ikke lenger er tilgjengelig for hjemlån, og i siste instans kan trues, sier leder for Norsk musikkbibliotekforening, Frida Kristine Røsand, til Vårt Land. I 2012 ble innkjøpsordningen for ny norsk musikk erstattet av en publiseringsstøtteordning. Nå etterlyser Røsand en ordning for digitalt hjemlån, enten som en strømmeløsning i regi av folkebibliotekene eller et tidsbegrenset digitalt hjemlån. Statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, mener at bibliotekstrategien ivaretar musikkarven, selv om den ikke har et eget avsnitt for musikk. Han sier til Vårt Land at innkjøpsordningen ble erstattet av publiseringsstøtte i samråd med interesseorganisasjonene for norsk platebransje. Nasjonalbiblioteket er i gang med å digitalisere norsk musikkarv for å gjøre den tilgjengelig for folkebibliotekene, men dette er et stort og tidkrevende arbeid. PF Vil ha bemanningsnorm i barnevernet Fellesorganisasjonen FO og Fagforbundet går nå sammen om å kreve et tak på antall barn saksbehandlere i barnevernet kan ha å kunne gi et godt faglig tilbud. Ifølge de to forbundene vil en bemanningsnorm ikke bare representere bedre hjelp til en sårbar gruppe, men også være en fornuftig og lønnsom samfunnsmessig satsing. Fagforbundet og FO mener at hver barnevernsarbeider kan ha ansvar for mellom 9 og 15 barn som et normtall. En veiledende bemanningsnorm må ta hensyn til kommunens folketall, geografiske avstander og sosialøkonomiske forhold. Forbundene understreker også at normen må være veiledende, og at det alltid må gjøres konkrete vurderinger for hver enkelt ansatt om arbeidsbyrden er forsvarlig. PF Problematisk publiseringav barnehagebilder Noen barnehager har begynt med fotoforbud på arrangementer for å unngå at foreldre fotograferer og publiserer bilder av andres barn. Det er mange grunner til at foreldre ikke bør legge ut bilder av store barnegrupper. Det kan for eksempel være barn som er under barnevernstjenesten, eller barn på flukt, som ikke skal på nett. Dette er det lett for andre foreldre å glemme. Bilder fra avslutninger passer i album hjemme, men ikke på sosiale medier, sier Stine Tjensli, pedagogisk leder i Solhaug barnehage i Skiptvet i Østfold, til NRK.no. På tidligere tilstelninger i barnehager der de opplever at Guro Skåltveit, seniorrådgiver i Østfold-barnehagen har de fotografering blir et problem, Datatilsynet. ansatte stoppet underholdnin-uttaler informasjonssjef Marius – Som hovedregel er det ikke gen og bedt alle foreldre om Iversen i Private Barnehagers lov å offentliggjøre bilder uten ikke å legge ut bilder av andres Landsforbund, PBL, til NRK.no. samtykke fra dem som er avbilbarn uten tillatelse. – Ja, vi hører om skoler og det, eller fra foreldrene deres – Det har barnehagen an-barnehager som har begynt når barnet er yngre enn 15 år, ledning til å gjøre, og det kan å si fra ved fotografering for sier Skåltveit. PF være en fornuftig ordning i å lære opp foreldrene, forteller FOTO TIL BESVÆR: Foreldres fotografering og publisering av bilder hvor også andres barn er med, kan være et problem. Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Fagbladet 9/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonKIR