Et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- oglæringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Partnerskapet består av regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager og Sametinget. Manifest mot mobbing skal bidra til at mobbing settes på dennasjonale agendaen. Det viktigste arbeidet mot mobbing er det somskjer lokalt. Et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- oglæringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Partnerskapet består av regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager og Sametinget. Manifest mot mobbing skal bidra til at mobbing settes på dennasjonale agendaen. Det viktigste arbeidet mot mobbing er det somskjer lokalt. også benyttes i samtaler med foreldre. Eller med barn, om man tilpasser og omformer spørsmålene. – Hensikten er å skape en arena for å prate om mobbing for alle, sier Reinholdtsen. Hun forteller om entusiastisk respons og gode samtaler om kortene etter besøk på skoler og i barnehager. Kampanjeuka mot mobbing skjer midt i en travel valgkamp, og noen steder har de ikke hatt tid til annet enn å legge igjen kortene. Men de tillitsvalgte håper kortene blir populære og brukt like flittig som dialogkortene med etiske problemstillinger. Vanskelig ord Fagforbundets utsendte rekker også innom Eikli barnehage, i den andre enden av Hønefoss. Her møter de blant andre styrer Elisabeth Nordli Andersen. Hun påpeker at det gikk lang tid før de tok ordet mobbing i bruk i barne hagen. – Vi kviet oss, for det er så sterkt, og vi ville heller kalle det erting eller noe annet. Men mobbing foregår barnehagen også. – Hva tror du om dialogkortene, vil dere bruke dem? – Det kan godt hende, jeg har ikke fått sett på dem ennå. Men det er bra å få opp diskusjoner og begynne å tenke mer bevisst rundt mobbing. ANTI-MOBBING: Fagforbundets tillitsvalgte Mariann Reinholdtsen, Mette Asmyhr og Trine Sandum deler ut dialogkort om mobbing i Hønefoss barnehage der Monika Skarsgard Breibrenna (t.v) er fagarbeider. Fagbladet 9/2015 < 31 fbaargang2015 fbseksjonKIR