HEER BARNEHAGE Ligger i Frogn kommune, Akershus fylke. 80 barn i alderen 1–6 år, 21 ansatte fordelt på 17 stillingshjemler. Dessuten en lærling og periodevis elever fra barne- og ungdomsarbeiderlinja ved Drømtorp videregående skole Matematikk, fysikk, kjemi og biologi er lekende lett for ungene i Heer barnehage. I flere år har realfag vært en del av hverdagen. Tekst og foto: KATHRINE GEARD En verden full av MATTE K K jenn etter, sier barnehagelærer Gunn Karin Barlindhaug og stryker en rosa liten fjær langs kinnet. To-åringene rundt henne trenger ikke bes to ganger. Fjær i skarpe farger kiler straks mot barnehud. – Er fjæra tung eller lett? En balje full av vann plasseres midt i flokken. Tro om fjær flyter? Det er samlingsstund i Blåbærtua, en avdeling i Heer barnehage i Frogn kommune. Ingen gjør notis av Fagbladets observatør. Her er voksne og barn vant med hyppige besøk. Journalister og fotografer fra NRK, TV 2 og trykte medier har allerede vært innom for å rapportere om barnehagen som målrettet har bakt matte og naturfag inn i lek og aktiviteter. – Det handler om å se matte i alt. Vi har ikke læringsmidler, men bruker og utforsker tingene vi har rundt oss i hverdagen, sier styrer Anne-Lene Dahl. Politisk satsing Dette forklarte hun også for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han var på besøk i fjor for å lære om hvordan realfag i barnehagen kan gjennomføres i praksis. For Heer barnehage har lenge gjort det Røe Isaksens ekspertgruppe har anbefalt og regjeringen nå er i ferd med å gjennomføre. Nemlig å sørge for at barn får mer realfag i tidlig alder. I vår fikk 34 kommuner status som landets første realfagskommuner. Og i midten av august la statsråden fram regjeringens nye nasjonale realfagsstrategi «Tett på realfag». Målet er at norske skolelever skal få økt kompetanse i realfag gjennom å styrke innsatsen i den enkelte kommune, i den enkelte skole og barnehage. Inspirasjon Ideen om realfagskommuner er hentet fra Danmark som etablerte 25 «Science-kommuner». Et liknende internasjonalt prosjekt for å øke barns interesse for tall, matematikk og realfag, «Science + Math in Outdoor Learning» (SMOL), har pågått noen år i EU-regi. En rekke barnehager i flere land har fått støtte til å delta i programmet, blant andre Gråtass barnehage i Fredrikstad, som også har hatt besøk av Røe Isaksen. De ansatte i SMOL-barnehagene har delt erfaringer og kunnskap om hvordan aktiviteter utendørs kan øke interessen for matematikk og naturvitenskap. På egen kjøl Men Heer barnehage ble en realfagsbarnehage helt på egenhånd. Det var Dahl som sjøl tok initiativet til at de skulle starte med realfag for fire år siden. Hun mente de trengte å gjøre og lære noe nytt. Samtidig signaliserte myndighetene at norske barn måtte bli bedre i realfag. – Det holder ikke med en engasjert styrer for å gjennomføre ny praksis om resten av staben er lunken, sier Dahl. Morsomt Gunn Karin Barlindhaug har arbeidet med barn i 32 år. Hun er svært positiv til prosjektet. 32 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR