FJÆRLETT: I Heer barnehage er – Det er ufattelig morsomt å gjøre sånne ting. Da vi startet, fikk jeg en aha-opplevelse. En del av det vi gjør, realfag en del av gjorde jeg før også, men jeg kalte det ikke matte. Nå er alt hverdagen. Her matte. Det har vært bevisstgjørende for oss, sier Barlind utforsker haug barnehage lærer Gunn Karin Barlindhaug og Assistent Martin Wennberg har kortere erfaring. Han begynte som vikar i Heer barnehage samme år som real ungene i Blåbærtua fagsprosjektet ble introdusert. egenskaper ved – Jeg kom rett inn i det og syns dette er utrolig gøy. Det fjær. er ingen fast oppskrift, vi står fritt til å gjøre det på vårt vis. Det trives jeg utrolig godt med, sier Wennberg. Holdningsendring Dahl mener det har vært avgjørende for prosjektet at folk ALLE ER MED: Styrer i Heer barnehage Anne-Lene Dahl sier har engasjert seg og syns det er spennende å ta i mot vei-det er viktig å dra med alle ansatte i å innarbeide realfag i ledning og opplæring. barnehagen. < Fagbladet 9/2015 < 33 fbaargang2015 fbseksjonKIR