UTFORSKER: Assistent Martin Wennberg liker at han selv kan legge opp hvordan leken med realfag skal foregå. UTFORSKER: Assistent Martin Wennberg liker at han selv kan legge opp hvordan leken med realfag skal foregå. VI HAR IKKE LÆRINGS- MIDLER, MEN BRUKER OG UTFORSKER TINGENE VI HAR RUNDT OSS I HVER- DAGEN. Styrer Anne-Lene Dahl – Formell utdanning er ikke så viktig, men holdningen til matte er viktig. Den måtte vi endre. For å lykkes må man også gjennomføre endringene i det tempoet personalgruppa trenger. – Vi har ikke måttet skynde oss, men brukt nødvendig tid for å få praksisen til å sitte. Inne hos «Rollingene» er det Leanders tur til å velge blant ark i ulike farger og fasonger. Han plukker opp ett blått ark og svarer runding når han blir spurt om formen det har. – Kan dere et annet ord for runding? – Sirkel, svarer barna i kor. Nytt språk Det første året hadde Heer barnehage mest fokus på matte. Det andre året sto eksperimenter i fysikk og kjemi sentralt. I det tredje året kom biologi inn. Nå er stikkordet IKT samtidig som de pusser på helheten. Styreren understreker at de legger vekt på førmatematisk forståelse. Det vil si å la ungene møte realfag i hverdagssituasjoner. Verden er full av matte. Det kan være antallet brødskiver til frokost, å dekke på nok glass til alle, eller å teste hvor mange barn det er plass til i en pappeske. – Det dreier seg mye om å sette ord på det ungene observerer. Før brukte vi et mer estetisk språk. Ting var fine og flotte, sier Dahl. Nå bruker de heller begreper som beskriver mengde, avstand, størrelse, form eller vekt – «Oi, den var lett,» kan vi si. Det trigger automatisk ungene til å kjenne etter. Gammelt nytt Telling og andre enkle former for matte er ikke noe nytt i barnehagen. Det sto på pensum på 90-tallet da Dahl tok sin utdanning. – Ja da, dette har vi «alltid gjort». Men forskjellen er at vi i denne barnehagen gjør dette helt systematisk. Før påpekte kanskje de voksne at snøen var kram når de laget en snømann. Nå legger de også vekt på at snømannen består av tre snøkuler, og spør hvor mange de må være for å flytte den største. Slike ting. – Det setter i gang masse resonnering og refleksjon hos ungene. 34 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR