Foto: colourbox av ulike grunner, men jeg blir også vitne til en skjevhet som jeg kanskje lukket øynene for som pedagog. En mor nevnte en gang at assistentene skal kunne alt. Jeg ser at hun har et poeng. Vi skal være pedagogiske, kunne fag sånn at vi kan brukes til leksehjelp, og er du en riktig god assistent, skal du kunne brukes som lærervikar. Det forventes at vi skal komme totalt uforberedt inn i timene og helst kunne det elevene holder på med. Vi skal også kunne svømme, være i kano, kanskje være litt kreative og kunne hekle, sy og strikke for å brukes i kunst og håndverk. Før jeg ble ansatt, visste ingen at det gikk an å be om å få lese journalene til enkeltelever. Som pedagog i bunn er det en selvfølge for meg å vite litt mer om de enkelte elever, så jeg ba om å få lese dem. Det bør være en selvfølge at assistenter får samme tilbud som lærere om å lese seg opp på de elevene de er sammen med. Også fast ansatte på SFO bør få mer informasjon om enkeltelever, for det hender at assistentene er alene med barna på ettermiddagene. Jeg har nå takket for meg i stillingen som assistent. Jeg håper og tror at det kommer til å skje en endring i framtida, og at assistenter blir behandlet mer likeverdig med pedagoger slik at de kan gjøre en best mulig jobb. Fagbladet 9/2015 < 37 fbaargang2015 fbseksjonKIR