SEKSJONSLEDER Forebyggende fritid «Jeg er et annet menneske i dag enn jeg ville ha vært uten fritidsklubben,» fortalte 17 år gamle Jakob Yuan Nergård til Fagbladet i fjor. Han snakket åpenhjertig om at livet ikke alltid har vært enkelt. Å bli holdt utenfor venneflokken var vondt og vanskelig. Klubbleder Siv Janna Glømmi var en av dem som så hvilke behov Jakob hadde, og hun hjalp ham med å bygge opp selvtilliten. Jakob ble kjapt en integrert del av det sosiale miljøet på Hamna fritidsklubb, og han ble senere en viktig ressursperson på klubbens juniorkvelder. I dag går han på barn- og oppvekstlinja på videregående skole, og planen er å bli barne- og ungdomsarbeider. Historien om Jakob er ikke unik. Ei heller historien om klubbleder Siv, som bruker kompetansen sin til å utstyre unge med en etterlengtet GPS når livet blir litt vel uoversiktlig. Ansatte i fritidsklubber og ungdomshus har ofte ulik bakgrunn. Her finnes det barne- og ungdomsarbeidere, kulturarbeidere og sosialarbeidere. Fellesnevneren er at de alle har et stort ansvar som gode forbilder for de unge, ved siden av at de respekterer ungdom som ungdom – på godt og vondt. For at fritidsklubben skal ha den forebyggende og inkluderende funksjonen, er vi helt avhengig av at de ansatte får økt kompetanse. I dag finnes det «En egen høyskole-ingen høyere utdanning som er grad vil bidra til å relevant for ansatte som arbeider løfte statusen til dem som med barn og ungdom i fritidsvelger å jobbe med barns klubber. Derfor har Fagforbundet, og unges fritid.» sammen med Ungdom og Fritid, stått på for å få til en høyskoleutdanning i Norge. Samtidig ønsker vi å Nasjonal morsmålskonferanse Nasjonalt senter for flerkulturell pa er tospråklige lærere og opplæring arrangerer mors-morsmålslærere i skolen og målskonferanse 26.–27. tospråklige barnehagelærere og november på Høgskolen i Oslo assistenter i barnehagen, med og Akershus. et av de følgende morsmålene: Et overordnet tema for konfe -arabisk, dari, persisk, kurdisk ransen er flerkulturell opplæring sorani, litauisk, polsk, russisk, i barnehage og skole. Målgrup-somali, thai, tigrinja, PF Nynorsk i barnehagen På nettsida til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, har Ingeborg Mjør laga ei nyttig liste med åtte innspel for nynorsk språkstimulering i barnehagen. Lista finst som ein plakat på nettsida nynorsksenteret. no. PFMuseumsbesøk i Rogaland Faggruppe kultur har besøkt Jærmuseet, og der ble representantene imponert over både lokaliteter og innhold. Jærmuseet legger stor vekt på at besøkende, og særlig barn og unge, skal oppleve, erfare og lære ved å være aktive. Faggruppa møtte også mange engasjerte medlemmer i Fagforbundet som jobber på Jærmuseet, og ble guidet av Ingeborg Nærland Skjærpe. EO PBL-konferanse for barnehageansatte En avgjørende faktor for kvali -innenfor PBL-området. Mona teten i barnehagen er de ansatte. Hesler, opplæringsansvarlig i sette vise fram barne- og ungdomsar- Det er din daglige innsats som Fagforbundet Akershus, skal beiderens kompetanse, og vi ønsker et gjør en forskjell for barna i din snakke om rekruttering, mens eget fagskoletilbud. barnehage. En god barnehage organisasjonssekretær Monica Jeg tror vi lykkes med å fylle fritids vil gi barna kunnskaper som de Olsen i Fagforbundet Akershus klubbene med enda mer kompetanse kan ta med seg livet ut. skal ta for seg nettverksbygging. dersom vi ser hvordan de ulike Dette er utgangspunktet for I tillegg blir det yrkesfaglige utdanningene komplimenterer PBL-konferansen på Hell utenfor temaer som språklig og hverandre. En egen høyskolegrad Trondheim 16. og 17. november. kulturelt mangfold i barneha vil bidra til å løfte statusen til dem Rådgiver Herdis Schärer fra gen, relasjonens betydning for som velger å jobbe med barns og forhandlingsenheten skal barns utvikling, god lyd i unges fritid. Dette er en sektor snakke om lover og avtaler barnehagen og god ledelse. PF som trenger et løft. Svømmetilskudd for barnehagebarn Nytt fra høsten 2015 er at det nå er mulig for kommuner og frivillige organisasjoner å søke om tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn i alderen 4–6 år. Det er i denne omgang mulig i Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Hordaland. Tilskuddet skal bidra til å gi barnehagebarn tilstrekkelig svømmeopplæring til å bli trygge i vann. PF METTE HENRIKSEN AAS 38 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR