PiRion– kulturavis for barnehagarog skularnr. 7 - 2015PiRion– kulturavis for barnehagarog skularnr. 7 - 2015 Distribuert med Fagbladet Fart og sjølvtillit Den nynorske barnebokfestivalen Falturiltu utvidar programmet. Tredjeklassingane ved Leirvik skule har førebudd seg godt. fbaargang2015 fbseksjonKIR