Roald Kaldestad og Jane Jünger er klare til å senda Helin av garde i Noregs einaste kassabil i fletta pil. Temaet for Falturiltu, «Fart og sjølvtillit», er inspirert av Maria Parr sine bøker. TEKSTOGFOTO:SVEINOLAVB.LANGÅKEREkstradytttil å lesa nynorske bøkerRoald Kaldestad og Jane Jünger er klare til å senda Helin av garde i Noregs einaste kassabil i fl etta pil. Temaet for Falturiltu, «Fart og sjølvtillit», er inspirert av Maria Parr sine bøker. Roald Kaldestad og Jane Jünger er klare til å senda Helin av garde i Noregs einaste kassabil i fletta pil. Temaet for Falturiltu, «Fart og sjølvtillit», er inspirert av Maria Parr sine bøker. TEKSTOGFOTO:SVEINOLAVB.LANGÅKEREkstradytttil å lesa nynorske bøkerRoald Kaldestad og Jane Jünger er klare til å senda Helin av garde i Noregs einaste kassabil i fl etta pil. Temaet for Falturiltu, «Fart og sjølvtillit», er inspirert av Maria Parr sine bøker. fbaargang2015 fbseksjonKIR