MANUELT: Landsbyens kvinner renser risen for hånd med lange trestokker. MODERNE: Selv om de dyrker ris på tradisjonelt vis, er innbyggerne åpne for ny teknologi, for eksempel en parabolantenne. ULIKE PLIKTER: En gruppe kvinner er i gang med luking. Ulike familier er knyttet til forskjellige plikter for fellesskapet, noe som har fulgt dem i mange generasjoner. Disse pliktene blir sett på som et privilegium å få lov til å utføre. Fagbladet 9/2015 < 47 fbaargang2015 fbseksjonKIR