FAGFORBUNDETS SOS-BARNEBY UTDANNING – en vei ut av fattigdommen Fagforbundets barneby i Huambo gir hjelp til langt flere barn enn de 120 som bor her. For fem år siden overtok SOS også driften av en skole der 1200 elever får undervisning på skift. Tekst og foto: KARI-SOFIE JENSSEN, FAGFORBUNDET F F abio Filipe er rektor på skolen i Cambiote. Han mener utdanning er mer enn å bli flink i skolefag. – Elevene trenger også kunnskap om hvordan de kan leve et verdig liv og bli en god samfunnsborger, til tross for fattigdommen, sier han. Hittil i år har tre av elevene fra Cambiote bestått opptaksprøven til høyskolen i Huambo. – Min drøm er at noen av elevene våre kommer tilbake til skolen som lærere, smiler rektoren. Brenner for skole Filipe er bare 28 år og har vært rektor på SOS-skolen siden han var 23. Da ble skolen overtatt av Fagforbundets SOS barneby, renovert og nyåpnet. Før det var han ansatt i SOS‘ familieprogram, som hjelper de verst utsatte familiene i landsbyene rundt barnebyen. Som koordinator for hjelpeprogrammet var Filipe ute og besøkte disse familiene. I 2010 søkte han stillingen som rektor ved skolen. – Jeg har selv universitetsutdanning, og det er utdanning som er min lidenskap og hjertesak, forteller han. Hjelper også naboskolen – Her på Cambiote-skolen er vi opptatt av at undervisningen skal ha god kvalitet. Problemet i angolanske skoler er at politiske interesser ofte er viktigere enn kvalitet. Myndighetene vil bare se et stort elevantall i skolen. De bryr seg ikke om hvor mange elever det er i hver klasse eller hva de lærer, sier Filipe. Naboskolen i Tchicassa er en offentlig skole. Her er det mellom femti og hundre elever i hver klasse, og for få klasserom og lærere. Begge skolene har i dag rundt 1200 elever. På grunn av plassmangel går elevene to-skift. For fem år siden var skolene ganske like. I dag er det et hav av forskjell mellom dem. – Vi ønsker også å fylle klassene så langt vi kan, for behovet er enormt, sier Filipe. – Vi opplever det samme presset fra myndighetene om å ta inn flere elever og fra desperate foreldre som gråter for at vi skal ta inn barnet deres. Myndighetene konfronterer oss med at det er mengder av barn i Angola som er uten skolegang, så hvorfor har vi bare 35 elever i klassen? Det er tøft for oss å holde på prinsippene våre, men vi kompromisser aldri med kvaliteten, sier han. Som god nabo hjelper Fagforbundets barneby også Tchicassa-skolen. Tre vannposter er montert i skolegården, det er bygget toaletter og kjøpt inn pulter. Rektor Filipe tilbyr også Tchicassa-lærerne kurs og etterutdanning. Livskunnskap For den unge rektoren betyr kvalitet at eleven når målet sitt, både når det gjelder kunnskap om livet og boklig lærdom. – Lærerne ved Cambiote er ikke bare opptatt av skolefagene, men også av at eleven blir en god samfunnsborger. Utdanning er veien til jobb og ut av fattigdommen. De skal få nødvendig kunnskap for å kunne skape seg et verdig liv. Kunnskap og verdier – det gir kvalitet, sier Filipe. Han understreker at da trengs det god ledelse og administrasjon, gode lærerne, gode lærebøker og en god skolebygning. Nytt av året er at Cambiote-skolen har åpnet et bibliotek. Foreløpig med 548 bøker. Barna elsker biblioteket, SOS-SKOLEN I HUAMBO• Fagforbundets SOS- barneby i Angola åpnet Cambiote-skolen i 2010. • I løpet av fem år har elevtallet steget fra 596 til 1205. • Elevene er fra barnebyen og landsbyene rundt, og fra SOS-familieprogram- met for spesielt utsatte barn. • I Fagforbundets SOS-barneby bor det nå 120 barn, og 454 barn i landsbyene rundt får også hjelp av familiepro- grammet. • I Huambo-området er det anslagsvis rundt 90.000 barn uten skoletilbud, og mer enn 60 prosent av befolkningen kan ikke lese og skrive. Foto: Bjørn-Ove Holmberg TRANGT: Det er store klasser på naboskolen. VANNPOST: Fagforbundets barneby har bidratt til vann på Tchicassa-skolen. 54 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR