DEBATT FAGBLADET Hva er budskapet? Som kristen troende må jeg si virkemiddelet i Fagbladets tegning på side tre i nr. 7, ga meg klump i magen. Jeg humret litt for meg selv da jeg leste bondens kommentar til gutten og han som speidet etter stallfødsel. Smilet forsvant fort da jeg så utropet fra henne som «priste gud». Var det nødvendig for å få fram poenget? Er tegningen et innlegg i debatten om sentralisering av sykehus, eller en latterliggjøring av menneskers tro? Er Fagbladet et organ for like rettigheter i arbeidslivet, eller et talerør for humanetisk forbund og andre ateistiske sammenslutninger? Dette trenger jeg svar på, da det for meg er problematisk å være medlem dersom agendaen ligger utenfor det som handler om våre rettigheter og menneskers verdighet. Thomas Øverby FAGBLADET Blasfemisk illustrasjon Det første jeg ser og leser i Fagbladet på side tre, er tegningen. I nr. 7 reagerte jeg spontant, og synes det er trist at dere ikke selv kan se at dette er så på kanten og blasfemisk at dere mister både respekt og lesere. Derfor vil jeg komme med et viktig tips: La religion være utenom i forsøk på å trykke noe morsomt og ironisk. Mer av den slags vil i hvert fall jeg gjerne slippe å finne i Fagbladet! Vis mer respekt, og ikke rakk ned på dem som ikke nødvendigvis mener som dere. Greit å være uenig, men måten dette blir publisert på noen ganger, Etter pensjonsforliket i Stortinget og de mange vedtakene som har kommet i ettertid, ser vi nå hvordan pensjonsreformen slår ut for dagens og framtidige pensjonister. Det samme gjelder for dem som er uheldige å havne i en situasjon som gjør at de ikke kan jobbe mer og havner på uføretrygd. I forskjellige medier har vi fått mange eksempler på hvor negativt disse reformene har slått ut. Derfor må LO og har jeg ikke sans for, så jeg håper dere tenker dere om neste gang. Solveig S. Tandberg ASSISTENT Undervurderte oppgaver Jeg har nå i nesten tre år vært skoleassistent på spesialpeda PENSJON Ikke for sent å snu forbundene nå forlange en full gjennomgang av pensjons reformen og endringene som er gjort med uføretrygden og ikke bare lene seg bakover uten å gjøre noe. Gjennomgangen av disse reformene må ende i at det kommer endringer som gagner folk flest og ikke minst for forbundenes medlemmer. LO var jo i sin tid med på pensjonsforliket i Stortinget. Det samme var LO med på når det gjaldt endringene gogiske avdelinger på skoler i Oslo. Jeg lurer på hvorfor vi som er på tilrettelagte avdelinger får så skandaløst dårlig betalt? Jeg jobber 70 prosent fast stilling og får utbetalt 12.000 kroner netto. For dette gir jeg full omsorg, stell, gir sondemat, fysioterapi og løfter hele dagen elever som ikke kan hjelpe seg selv. Ved siden av det må jeg ha kunn- Foto: colourbox i uføretrygden. Men det er ingen skam å snu. Tvert om, det er en styrke å innrømme feil og vilje til å gjøre noe med det. I alle lønnsoppgjør er LO interessert i at kjøpekraften skal opprettholde eller styrkes for lønnstakerne, dette må gjelde pensjonistene også. Pensjonistene er en vesentlig del av forbundenes medlemsmasse, og de blir ikke færre. Kåre Elvik, Skedsmo skap om medisinske diagnoser, lære omgang med epilepsi og forskjellige syndromer og tåle «utagerende» atferd fra noen elever (biting, kloring, sparking). Som barnehageassistent i tilsvarende stilling, får jeg rundt 70.000 kroner mer i året. Hva er egentlig budskapet staten formidler til oss i slike stillinger? At barn med multifunksjons-< Fagbladet 9/2015 < 57 fbaargang2015 fbseksjonKIR