DEBATT hemming er mindre verdt enn friske barn? Bare fordi jeg arbeider på en skole, betyr det ikke at jeg kan bli betalt som en assistent som kun hjelper med lekser og fører tilsyn i friminuttene. Ikke forstå meg feil. Jeg liker jobben min, er glad i elevene mine og har stor respekt for alle mine engasjerte og flinke kolleger, men det føles urettferdig likevel. D.G. LEDELSE Ros til gode ledere Jeg sitter og leser Fagbladet nr. 8, og det er så godt å lese om fine ting som skjer i helsevesenet når nettsider og Facebook florerer av skrekkhistorier. Jeg jobber selv i hjemmesykepleien nord i Østfold. Vi har hatt mange utfordringer og forandringer i hverdagen som følge av sammenslåing. Det er ikke mange som liker at noen skal forandre på hverdagen vår. Særlig når vi hadde det så bra. Men nå som det har gått en stund, har vi det helt supert på jobb igjen. Det jeg egentlig vil fram til, er at ledelsen i hjemmesykepleien nord har gjort en super jobb med å jobbe hardt for at alle skal trives. Sjefen vår, Nina Waagbø, er sjef når det trengs, men hun er alltid en god kollega. Det samme med våre tre avdelingsledere Marianne, Lennart og Mariann. Alle passer på at vi ansatte har det bra. De skryter av oss, lager fellesskap som felleslunsj, lønningspils osv. Vi synes det er for lite skryt fra oss ansatte til sjefene. De trenger også å få høre at de blir satt pris på, at de gjør en super jobb for de ansatte – rett og slett skryt. Vi ønsker å si tusen takk til virksomhetsleder Nina og de FAGLIGPOLITISK ENGASJEMENT Fra blåblått til rødgrønt Som hovedtillitsvalgt i Sortland kommune dro jeg på fagligpolitisk kurs i regi av Fagforbundet i mai 2014, og har også deltatt i fagligpolitisk nettverk. Jeg kunne egentlig veldig lite om politikk før jeg dro på kurs, og jeg hadde fått høre i egen kommune at tillitsvalgte skulle passe seg for å bli for politisk involvert. Etter kurset meldte jeg meg inn i Arbeiderpartiet fordi deres politikk tiltalte meg mest. I januar i år spurte lederen i Fagforbundet Sortland om hun kunne foreslå meg til Aps kommunevalgliste, noe jeg sa ja til. På nominasjonsmøtet ble jeg satt opp som femte kandidat, og en lang og intens valgkamp startet for å få til et skifte fra H/Frp-styre til rødgrønt flertall i Sortland kommune. Det var kjempeartig å drive valgkamp. Som hovedtillitsvalgt har jeg fått et overblikk i min kommune og kjenner utfordringene. Det har vært mange kampsaker. Blant annet klarte vi midlertidig å stoppe tre avdelingslederne for at vi har en god og trygg arbeidsplass. Ansatte i hjemmesykepleien i Østfold nord OPPSAGT Varslingens pris Arne Selvik hadde en god artikkel om «Varslingens pris» i Fagbladet nr. 8. Han viser til boka si «Omgitt av løgnere», der han peker på lederes behov for tilbakemeldinger og farene konkurranseutsetting av renholdstjenesten i desember 2014. Lønnspolitisk plan har vært et hett tema fordi arbeidsgiver har ønsket å innføre resultatbasert lønn for arbeidstakere i kap. 4, noe vi fagforeningene har vært sterkt uenig i. Seniorpolitisk plan som har gitt ansatte over 62 år mulighet for en ekstra ferieuke, har også vært under sterkt press. Mitt politiske engasjement har ført meg nærmere politikerne, og jeg har fått fortalt om utfordringene vi har i Fagforbundet. Etter valget ble det rødgrønt flertall hvis alle samarbeidet. Ap, Rødt, SV og Sp startet forhandlinger, og Fagforbundet og Utdanningsforbundet inviterte disse partienes ordførerkandidater til et møte med oss. Ap og Rødt lyttet til det vi hadde å si, og 25. september ble den rødgrønne plattformen offentliggjort i avisen Vesterålen. Vi i Fagforbundet og Utdanningsforbundet kunne med glede lese at alle våre punkter var tatt med, for den underordnete ved å være ærlig. Denne boka har jeg hatt stor nytte av i mine forsøk på å forstå utviklingen i offentlig forvaltning de senere årene, og ikke minst min egen skjebne. Jeg ble oppsagt fra stillingen som fagopplæringssjef i Aust-Agder etter å ha varslet om alvorlige brudd på opplæringsloven som medførte at elever og lærlinger ikke fikk den opplæringen de hadde krav på etter loven. Jeg var over blant annet at kommunale tjenester ikke skal konkurranseutsettes eller privatiseres, arbeidet med å redusere uønsket deltid skal intensiveres, kommunen vil ikke benytte seg av den utvida adgangen til midlertidige tilsettinger, og de vil opprettholde og styrke etablerte seniortiltak. De rødgrønne bevist om at Fagforbundet ville gi meg rettshjelp og at fylkeskommunen ville bli dømt for brudd på varslervernet i arbeidsmiljøloven 2.5 og for usaklig oppsigelse. Men forbundet avviste rettshjelp og anbefalte meg å si opp frivillig og søke om å gå av med AFP. Det var skremmende å erfare at representanter for forbundet aksepterte at den kritikken som jeg hadde reist internt, ga saklig grunn til oppsigelse og at det dessuten ikke var en varslings 58 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR