Tekst og foto: KATHRINE GEARD Trine Sandum har tid til mer enn jobb, fagforening, politikk, mann og fire unger. Hun holder også styr på 40 sauer. Sauer på si Trine Sandum Alder: 35 år. Familie: Samboer Bjørn Anders. Barna Emil (12), Anders (11), Karl Fredrik (5) og Ellinor (3). Jobb: Barne- og ungdomsarbeider i Tyristrand barnehage, frikjøpt 50 prosent som tillitsvalgt i Fagforbundet. Hobby: Sauer og politikk. Langs vestbredden av Tyrifjorden ligger det lille tettstedet Nakkerud. Derfra slynger en grusvei seg et par kilometer rundt åker og eng før den ender i Bjørkerud og Bråtan, to sammenslåtte småbruk helt opp mot skogkanten. I det ene huset bor Trine Sandum med mann og fire barn. I det andre bor foreldrene hennes. På enga mellom gårdstunene beiter 40 sauer med svarte hoder og bein. – Det er Suffolk-sauer. De har bra kjøttkvalitet, men ikke så god ull, opplyser Sandum. Sauene vokser raskt, og det er gunstig i et land med kort beitesesong. Dessuten er sauer asen roligere og mindre egenrådig enn andre saueslag. – Men hvorfor sau? – Jeg er oppvokst med det og har interessen. Sau er dessuten realt. Det går an å kombinere fôring morgen og kveld med en jobb. Det er lite penger i saueholdet, og derfor mest en hobby for familien. Dessuten er det hyggelig for ungene at det er liv på gården. – Det er stusselig med alle de tomme låvene nå for tida. For ti år siden skrev foreldrene småbruket over på henne, men det er fortsatt faren Karl som tar seg av mesteparten av fôringen og tilsynet. Regnskap og økonomi er datterens ansvar. Men i perioder krever sauene mer enn papirarbeid. Om sommeren blir det mange turer i marka, for sauer på beite trenger tilsyn. Og fra slutten av august er det sanketid. Sauene må hentes inn før elgjakta begynner. Men aller travlest er lamminga om våren. Det er tøffe uker med mange våkenetter. Da er hun fødselshjelper og sørger for at de små får i seg nok næring. I år fikk de 60 lam. Under valget var Sandum sistekandidat for Ringerike Arbeiderparti. Mora Toril har tidligere sittet to perioder i kommunestyret for samme parti. Senterpartiet er ikke noe alternativ for disse sauebøndene. – Nei, vi er egentlig arbeidsfolk. Pappa jobbet på fabrikk, mamma var hjelpepleier. Sjøl har jeg jobba siden jeg var 17 år. Som politiker er hun ikke så glad i trenden med sterkere personfokus i valgkampen. – Det blir litt amerikanske tilstander. Men en populær stemmesanker er hun åpenbart. Med 117 personstemmer og sju slengere rykket hun opp fra 35. til 10. plass og kom inn i kommunestyret. Vervet skal skvises inn i en timeplan som knapt har dødpunkter fra før. – Men trene får du iallfall ikke tid til...? – Jeg løper og går på ski. Er med på Ringeriksmaraton og Skarverennet. Jeg kan bearbeide mye når jeg trener… og planlegge neste dag. 66 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR