2 < Fagbladet 9/2015 32 35 36 30 4 Brillefi nt på Jæren 10 TEMA: Kartlegging i barnehagene 16 Alle tjener på godt samarbeid 20 PORTRETTET: Karin Albrigtsen 27–38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Risens urkraft 46 Ekstreme regnskyll har blitt normalt 50 Utdanning som vei ut av fattigdommen FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Auka hemmeleghald 38 Seksjonsleiaren 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Sauer på si Suksess med jobbutlysning på Facebook Nord-Trøndelag fylkeskommune har gode resultater etter å ha testet ut stillingsannonser i sosiale medier. Kontroll-, kvalitetsog resultatkrav Kontrolltrangen i offentlig sektor har aldri vært større enn nå. Alle snakker om resultatkrav og kvalitetssikring, ifølge professor Jan Ubøe ved Handelshøyskolen i Bergen. Haukeland sykehus har sitt eget vikarbyrå Det er mange penger å spare på å ha egne ansatte, framfor dyre vikarer, konkluderer rapport. Der Bergen kommune hyrer inn vikarer, satser Haukeland sykehus på egen vikarpool. Offentleg hemmeleghald Etter at Stortinget vedtok å endre offentleglova, kan saksdokumenta til byråda haldast hemmeleg, skriv fokusforfattar Rolf Kalvø. INNHOLD ISSN 0809-9286 20 46 Tema Omstillingsdyktig Etter 37 år i barnehage ble hjerneskadde Karin rammet av kommunens sparekniv. De andre ansatte fi kk ny barnehagejobb, mens 60-årige Karin måtte bytte bransje. Men hun klager ikke. Oversvømmelser og overforbruk – Vi har ikke avløpssystem som er dimensjonert for å ta unna de ekstreme regnskyllene, men større rør er ikke nok. Også publikum må tenke mer over vannforbruket sitt, mener driftstekniker Glenn Ytterdahl. 10 Foto: Kathrine Geard Foto: Werner Juvik STRID OM MÅLING AV BARN Kartlegging av alle treåringer har ført til sinne og frustrasjon blant barnehagelærere, som mener det tar for mye tid og er unødvendig. For kommunes del handler det om at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune fbaargang2015 fbseksjonKON