ODT SAMARBEID Rekordlavt sykefravær 31. august i år hadde Songdalen for første gang et sykefravær på under seks prosent. Årsaker er god oppfølging av sykmeldte, godt samarbeid mellom ledere og ansatte, gode nærværstiltak og godt tilrettelagte arbeidsplasser. Kilde: Songdalen kommune Bonustrapp For ansatte i turnus som jobber hyppigere enn hver tredje helg (17 helger i året). • De som jobber fra 18 til 21 helger i året, får 20 kroner ekstra i timen i helgene, i tillegg til avtalt helgetillegg. • De som jobber fra 22 til 26 helger i året, får 30 kroner ekstra. Kilde: Songdalen kommune fbaargang2015 fbseksjonKON