Rapport:Rapport: Samarbeid lønner seg I en fersk rapport fra DeFacto, kunnskapssenteret for fagorganiserte, dokumenterer Paul Bjerke og Roar Eilertsen at trepartssamarbeidet i tre norske kommuner har gitt positive økonomiske effekter. Ifølge de to forskerne sparer kommunene mellom 15 og 20 millioner kroner på å utvikle samarbeid mellom alle tre partene i kommunene Songdalen, Bømlo og Lunner. «Blant kommunens politikere, ledere og fagforeninger er det stor enighet om at dette er gevinster fra et godt trepartssamarbeid. Samarbeidet bidrar til mer kompetente og myndiggjorte ansatte, bedre arbeidsmiljø og bedre prosesser for å løse kommunenes utfordringer,» skriver de i rapporten. Samarbeid Flere av prosjektene og tiltakene som blant annet har gitt mange ansatte i helsesektoren større stillinger, springer ut fra samarbeidskulturen i Songdalen kommune. – Vi har brukt blant annet kvalitetskommuneprogrammet og oppfølgeren «Saman om ein betre kommune» til å formalisere samarbeidet mellom politikerne, administrasjonen og de tillitsvalgte, og bruke det til å utvikle konkrete tiltak, som heltidsprosjektet, sier Janne Slotte. Kartleggingen brukes som søkerliste til alle ledige stillinger i enheten. De ansatte har selv ansvar for å holde den oppdatert. Dette har ført til at 39 prosent av de ansatte har fått større stillinger. Frivillighet – Da kommunen måtte øke grunnbemanningen i hjemmebasert omsorg i helgene, klarte vi å dekke dette ved at flere tok på seg fire ekstra helger i året. Vi har også ansatt flere lærlinger. Dette koster selvsagt noe, men kommunen slapp å lyse ut en rekke små brøkstillinger og leie inn dyre vikarer, sier prosjektlederen. Kommunen er også opptatt av kompetanse, og har blant annet tilbudt gratis teorikurs for fagbrev til 50 assistenter. Janne Slotte understreker at alle ekstra helgevakter er noe som ansatte tar på seg frivillig mot ekstra tillegg. Alle vinner Det gode samarbeidsklimaet gjennomsyrer utviklingsarbeidet i kommunen, og Janne Slotte mener bestemt at det har bidratt til å gi Songdalen dyktigere ansatte og innbyggerne bedre tjenester. – Nå har vi også fått en rapport som dokumenterer at dette er økonomisk lønnsomt, en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier hun. FLEKSIBEL: Cecilie Ødegård sa ja til å være fleksibel i forhold til arbeidssted. Det bidro til at hun nå har full stilling på demensavdelingen. Ingen utvikling uten lagspill Ordfører Johnny Greibesland (Sp) er svært – Vi har alle noe å lære av andre, også vi Greibesland er fornøyd med den såkalte fornøyd med samspillet mellom politikerne, politikere, og disse konferansene har både bonustrappa for dem som er villig til å ta på tillitsvalgte og administrasjonen i kommunen. gitt oss innsikt og inspirasjon. seg noen ekstra helgevakter. – Uten at alle spiller på lag, får vi ikke til Han mener det gode samarbeidet har – Den koster oss selvsagt penger, men det noe som helst, mener han. bidratt til å gi kommunen utviklingsorienville ha kostet å fylle opp disse helgevaktene Derfor har det vært viktig for ham å delta terte og fleksible ansatte, og at samarbeidet uansett, og da syns jeg det er riktig å på samarbeidskonferansene i regi av «Saman har en stor del av æren for at sykefraværet belønne dem som er villig til å gjøre en om ein betre kommune». nå er historisk lavt. ekstra innsats, sier han. 18 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON