«Alle skal med i Fagforbundet når vi kjempar for løn, pensjon, trygge arbeidsplassar og kompetente fagmiljø. » Side 38 Seksjonsleiar Britt Silseth Kontor ogadministrasjon • Traff blink på Facebook Nord-Trøndelag fylkeskommune har kjørt fem stillingskampanjer på Facebook. De fikk mange flere søkere enn forventet – til en latterlig lav pris. Side 30 • Tre gode ting med vikarpool Mens Bergen kommune leier dyre helsevikarer, har Haukeland sykehus vikarpool. Slik kan sykehuset tilby hele stillinger, spare penger og få mer fornøyde ansatte. Side 35 • Meir hemmeleghald i kommunane FOKUS: Etter at offentleglova blei endra i juni i år, kan vi risikere at vi ikkje får vite når politikarane startar å diskutere viktige politiske saker, skriv Rolf Kalvø. Side 36 Fagbladet 9/2015 < 27 – Målstyring er en tidstyv Professor Jan Ubøe ved Handelshøgskolen i Bergen mener målstyring og kontroll fører til tidstyveri og konkurranse i det offentlige. Dette går på bekostning av effektivitet og samarbeid, og er blitt et stort problem, mener. Side 32 Foto: Otto von Münchow fbaargang2015 fbseksjonKON