Hva kan en tusenlapp utrette på Facebook? En hel del viser det seg etter at Nord-Trøndelag har annonsert etter kjøreskolelærer, tegnspråktolk og formidlingskoordinator. Tekst: VEGARD VELLE Lyste ut stillinger på A A nnonser i dagsavisene kan koste titusener. Og mange potensielle søkere fanger aldri opp annonsen. Derfor har kommunikasjonsavdelingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune det siste året testet ut nye måter å nå fram til folk på. Spennende jobb, lite spennende tittel Nylig ble det opprettet flere nye stillinger i fylket; spennende stillinger med det mindre spennende navnet «formidlingskoordinator ». Bakgrunnen er utfordringen med å rekruttere flere lærebedrifter og å inspirere flere til å velge yrkesfag. Fylkeskommunen valgte derfor å søke etter personer som aktivt kunne arbeide med eksisterende og potensielle lærebedrifter, samt tilhørende elever. Kommunikasjonsavdelingen testet ut en utlysning på Facebook i tillegg til tradisjonelle avisannonser. – Formidlingskoordinator er et superkjedelig ord i en annonsetittel, så vi valgte heller å fokusere på at vi ønsker helter. Superhelter! Det er nemlig det de er, personene som hver dag skal arbeide med et så viktig felt, sier Bjørn Tore Hals, konstituert informasjonssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Vi søker superhelter Annonsene på Facebook viste kvinnelige og mannlige «superhelter». De ble brukt i to ulike annonsesett. Det første annonsesettet ble rettet mot et regionalt arbeidsmarked og med 25 år som nedre aldersgrense annonsen skulle vises for. Budsjett: 1000 kroner over 11 dager. De andre annonsene ble styrt mot personer som blant annet liker ulike fagorganisasjoner som organiserer lærere og lektorer. Budsjett: 1500 kroner over 11 dager. – Annonsene nådde fram til omtrent like mange personer og fikk til sammen over 60.000 visninger, drøyt 1500 klikk og 1183 handlinger. Fungerte annonsene? Hvor mange søkere fikk vi? Prosjektlederen hadde på forhånd et mål om 100–120 søkere til de seks stillingene. Vi fikk 230, sier Hals. – Langt over forventning Marit Størvold Damås er prosjektleder for «Formidling til læreplass» i fylkeskommunen. Hun er strålende fornøyd med antall søkere. – Det er langt over vår forventning, det er også langt over hva våre rektorer hadde forventet. Det er godt kvalifiserte søkere fra hele landet, og gjerne folk fra regionen som ønsker seg hjem. Jeg er overbevist om at en sprek Facebook-annonsering har spredt vårt budskap langt mer enn vi ville klart med ordinær annonsering, sier hun. Kommunikasjonsavdelingen satte opp en questback og sendte ut til alle de 230 søkerne. De ble spurt om hvor de hadde sett stillingene utlyst. De fleste svarte nav.no, men nesten like mange svarte at de fant den via fylkeskommunens egne kanaler (hjemmeside, intranett og Facebook-annonsen). Langt færre oppga å ha sett den utlyst i papiravis. Kostnadene til annonsering i egne kanaler var cirka ti prosent av kostnadene for annonsering på papir. Ingen søkere som kjøreskolelærer Fylkeskommunen brukte også Facebook da de utlyste en stilling som kjøreskolelærer. – Denne gangen fikk vi spørsmål om å bistå Grong videregående skole. Skolen er en av få som har ansatt egen trafikklærer. Da de skulle rekruttere ny trafikklærer, ff Konstituert informasjonssjef Bjørn Tore Hals. 30 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON