www.fagbladet.no Nr. 9 - 2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Kathrine Geard < seksjoN sAMFeRDseL oG TekNIsk Tema: Side 10–14 www.fagbladet.no Nr. 9 - 2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Kathrine Geard < seksjoN sAMFeRDseL oG TekNIsk Tema: Side 10–14 fbaargang2015 fbseksjonSAM