2 < Fagbladet 9/2015 30 32 36 29 4 Brillefi nt på Jæren 10 TEMA: Kartlegging i barnehagene 16 Alle tjener på godt samarbeid 20 PORTRETTET: Karin Albrigtsen 27–38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 FOTOREPORTASJEN: Risens urkraft 46 Ekstreme regnskyll har blitt normalt 50 Utdanning som vei ut av fattigdommen FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Samfunnstryggleik og risiko 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Sauer på si Barna inntok brannstasjonene Siste lørdag i september inviterte 350 brannstasjoner over hele landet til årets åpne dag. Rundt en kvart million store og små fi kk lære om forebygging og brannbekjemping. Stadig høyere krav til dyrepleiere Et komplett sykehus for fi rbeinte pasienter. Slik beskrives veterinærklinikkene i dag. Kravene er stadig høyere, og i høst åpnet landets første bachelor for dyrepleiere. Her ser du en ekte byggdrifter I september avla de første praksiskandidatene fagprøva for byggdriftere. Her er det vaktmester Thomas Kebely i Stokke kommune som blir byggdrifter. Treng ressursar og kunnskap Vedlikehaldsetterslepet på vassleidningsnettet må møtast med tilstrekkelege ressursar, og ein treng forsking, teknologiutvikling og gode datasystem for å møte nye og ukjente truslar, meiner fokusforfattar Hanna Kvamsås. INNHOLD ISSN 0809-9278 20 46 Tema Omstillingsdyktig Etter 37 år i barnehage ble hjerneskadde Karin rammet av kommunens sparekniv. De andre ansatte fi kk ny barnehagejobb, mens 60-årige Karin måtte bytte bransje. Men hun klager ikke. Oversvømmelser og overforbruk – Vi har ikke avløpssystem som er dimensjonert for å ta unna de ekstreme regnskyllene, men større rør er ikke nok. Også publikum må tenke mer over vannforbruket sitt, mener driftstekniker Glenn Ytterdahl. 10 Foto: Kathrine Geard Foto: Werner Juvik STRID OM MÅLING AV BARN Kartlegging av alle treåringer har ført til sinne og frustrasjon blant barnehagelærere, som mener det tar for mye tid og er unødvendig. For kommunes del handler det om at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. Foto: Ola Tømmerås fbaargang2015 fbseksjonSAM