Foto: Fagforbundet Foto: Knut A. Nygaard Agenda får økt støtte Tankesmien Agenda får nå seks millioner kroner i 2016 og 2017 fra LO, etter at LO-sekretariatet behandlet saken i midten av oktober. LO-kongressen vedtok i 2013 å være med på å etablere Tankesmien Agenda ved å bevilge fire millioner kroner hvert år fram til i år. Behov for fl ere mottak Det er behov for 15.000 nye mottaksplasser for asylsøkere i tida framover. Det betyr at det trengs mellom 80 og 100 nye mottak, og UDI ber derfor kommunene om å fatte raske beslutninger om mottaksplasser. NETTVERK: Tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn: Elena Touryguina (t.v.), Moza Mwilima, Wendy Hansen, organisasjonssekretær Jorunn Mikkelsen, Mikaela Balasa, Ramajana Ramic, Joseph Bantolo, Eddie Whyte, Irina Thanke og Rotchel Brilliantes Bye. Minoritetsnettverk i Finnmark Fagforbundet i Finnmark har opp-– Forbundet har lang tradisjon for å samle grupper som har noe felles – pensjonister, ungdom, seksjo rettet et nettverk av tillitsvalgte med nene og yrkesgruppene våre, og nå også minoritets minoritetsbakgrunn. tillitvalgte, sier Eddie Whyte. Rogaland har allerede et eget utvalg, og planen er at alle fylker etter hvert skal utvikle sine egne nettverk, Støtte for hverandre forteller forbundsstyremedlem Eddie Whyte som var – Tanken bak er at de tillitsvalgte kan utveksle erfarinen av initiativtakerne da Fagforbundet etablerte et ger og være en støtte for hverandre. I tillegg skal de nasjonalt nettverk med minoritetstillitsvalgte for gi råd til fylkesstyrene. Vi vil vise fram fagbevegelsen noen år siden. Fellesskap Medlemmene i Finnmark møttes i begynnelsen av oktober, og det var en god blanding av plasstillitsvalgte, styremedlemmer i foreninger og seksjoner, og en helt fersk hovedtillitsvalgt. De har sin etniske opprinnelse fra Filippinene, Thailand, Russland og Bosnia, men har alle det til felles at de bor og jobber i Finnmark, og har tillitsverv for Fagforbundet. generelt og forbundet spesielt som et inkluderende fellesskap uavhengig av nasjonalitet eller etnisk opprinnelse, sier Whyte. Han mener de tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn har en viktig oppgave ute på arbeidsplassene. – Mange som kommer til Norge, har ikke kunnskap eller erfaring om det fellesskapet som en fagorganisasjon representerer. Derfor er det viktig å være bevisst på å bruke våre egne rollemodeller til å inkludere dem i fellesskapet, sier Eddie Whyte. Tekst: PER FLAKSTAD – Ingeniører trengs i LO – LO gjør lurt i å satse på organisering av ingeniører og andre høyt utdannede, sa professor Frank Aarebrot da han holdt et underholdende og M o elde oto:AlfIng F kunnskaps- Styrker fellesskapet Fagforbundet og Fellesorganisasjonen har inngått en samarbeidsavtale, men FO-leder Mimi Kvisvik avviser at dette er første skritt mot en sammenslåing av de to forbundene. Fokus skal være på verving, ikke minst innenfor private velferdsaktører som det private barnevernet, ifølge Mette Nord (t.v.) og Mimmi Kvisvik. givende foredrag om ingeniører i og utenfor LO under LO Ingeniør- konferansen nylig. – En helt riktig satsing og helt avgjørende for at LO skal vokse framover, både i offentlig og privat sektor, sier han. Fagbladet 9/2015 < 9 fbaargang2015 fbseksjonSAM