TEMA:KARTLEGGING AV BARN hagens innhold, som sier at de ikke skal vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn. Ansatte føler mistillit Jessica Rundin, tillitsvalgt og barnehagelærer i bydel Gamle Oslo, opplever at politikerne trer kartleggingen ned over hodet på de pedagogiske lederne uten å rådføre seg med dem først. – Det føles som en mistillit mot meg som fagperson. Indirekte sier politikerne at jeg ikke klarer å fange opp dem som faller utenfor, at jeg ikke gjør jobben min. Det er ganske provoserende. Det er heller ikke rom for å diskutere kartleggingen, for det er jo allerede bestemt hvor- INDIREKTE SIER POLITIKERNE AT JEG IKKE KLARER Å FANGE OPP DEM SOM FALLER UTENFOR, AT JEG IKKE GJØR JOBBEN MIN. Barnehagelærer og tillitsvalgt Jessica Rundin MISTILLIT: Barnehagelærer og tillitsvalgt Jessica Rundin føler pålegget om å bruke språkkartleggingsverktøyet Tras som en mistillit. 12 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM