Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Spiserom og tilgang på kaldt vann SPØRSMÅL: Hva er egentlig kravene til spiserom/pauserom, og tilgang på kaldt vann i løpet av arbeidsdagen. Vi sitter og spiser på noen kasser på et kott i tilknytning til toalettet vårt. Er det absolutte krav til pauserommet, eller er det noe ledelsen kan betale seg ut av? K.F. SVAR: Arbeidsmiljøloven har generelle krav til at arbeidsplassen skal være tilfredsstillende utstyrt. Se for eksempel arbeidsmiljølovens paragrafer 4-1 og 4-2. I forskriften om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler beskrives tydeligere de spesielle kravene som skal ligge til grunn for en vurdering om miljøet er forsvarlig. Spørsmålet om pauserom må også ses i sammenheng med arbeidsmiljølovens paragraf 10-9 om pauser. Her slås det fast at arbeidstakere som arbeider mer enn fem og en halv time i løpet av dagen, skal ha minst én pause. Dersom dere ikke kan forlate arbeidsplassen under pausen, eller om dere ikke har tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstida. Hva er så et tilfredsstillende Taper jeg på sparing? SPØRSMÅL: Jeg har noen hundre tusen på sparekonto i banken, men er det lurt nå som renta er så lav? Mange sier at jeg taper på å ha penger i banken siden skatt og prisstigning er større enn rentene? T. L. er høyere enn sparerenta, er dette en gunstig måte å plassere pengene på. For langsiktig sparing anbefaler jeg å spare i aksjefond eller kombinasjonsfond. Sparing i fond gir muligheten for en bedre avkastning enn i bank. Men det er alltid risiko SVAR: På en måte har forbundet med fondssparing de rett: Når du fordi verdien svinger, trekker fra prisstig-og i perioder kan du ningen og skatten oppleve at fondene på renteinntek-faller i verdi. tene, kan du nå Uansett oppleve å få mener ingen eller jeg at negativ det er avkastning på godt å ha sparepen noen gene. Er du i kroner posisjon for stående på formueskatt, blir konto. Der avkastningen ytterli-står de trygt, og du gere forverret. har pengene lett Men det fins alternativer. tilgjengelig når du trenger dem. Nedbetaling av lån betyr sparte Magne Gundersen, renteutgifter, og siden lånerenta forbrukerøkonom i Sparebank 1 pauserom? Forskriften skiller mellom arbeidslokaler og personalrom. I forskriftens kapittel 3 listes det opp en rekke forhold som man må legge vekt på. Det går på minste romstørrelse, beregnet plass pr. spiseplass, skjerming fra arbeidsaktivitetene, kunder osv. Toaletter skal ikke ha direkte forbindelse med spiserom. Hovedideen med pauser er at de skal brukes til avkobling, hvile og til å spise. Slik du beskriver det, har dere ikke et pauserom som tilfredsstiller disse kravene, og det bør føre til at pauser skal regnes med i arbeidstida. Det er i så fall noe du må ta opp med din tillitsvalgt. Når det gjelder tilgang på kaldt vann, er det ingen spesifikke bestemmelser så langt jeg kan se. Men i praksis er dette noe de fleste har en praktisk løsning på. Å hente vann i springen på toalettet var nok en løsning som ble godtatt for 30 år siden, men det blir mer og mer vanlig at det tilbys vann fra dispensere, noe som er en enkel og grei løsning. Et lite kjøleskap for vannflasker er heller ingen stor utgiftspost. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv Mister nattevakts- tillegg som sykmeldt SPØRSMÅL: Jeg har en venn som jobber på en privat barnevernsinstitusjon. Han er fast ansatt som nattevakt i en 75 prosents stilling. Dersom han blir sykmeldt, mister han nattevaktstillegget, noe som er en betydelig del av lønna. Jeg forstår ikke at det kan stemme? Selv jobber jeg på et kommunalt sykehjem, og der får nattevaktene hele lønna dersom de blir sykmeldt. M. T. SVAR: Det framkommer ikke om den private barnevernsinstitusjonen har en tariffavtale som kan inneholde bestemmelser om lønn under sykdom, slik du beskriver avtalen som gjelder for kommunalt ansatte. Hvis arbeidsstedet ikke har sykelønnsbestemmelser gjennom tariffavtale eller arbeidsavtale, vil arbeidsgiver i større grad definere hva som skal beregnes for utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden på 16 dager. Etter 16 dager er det Nav som utbetaler sykelønn etter folketrygdlovens bestemmelser. På barnevernsinstitusjoner, der ansatte er medlemmer i Fagforbundet og det er opprettet tariffavtale med Fagforbundet, har vi bestemmelser om at arbeidsgiver utbetaler lønn under sykdom, minimum tre måneder. Ansatte får da ubekvemstillegget (som nattevaktstillegg) etter oppsatt arbeidsplan. Arbeidsgiver får etter arbeidsgiverperioden (16 dager) refundert ytelsen fra Nav. Arne Løseth, rådgiver i forhandlingsenheten Fagbladet 9/2015 < 25 fbaargang2015 fbseksjonSAM