Når du vil lære Kompetanse bidrar til høyere kvalitet på tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr kurs, bestillingsoppdrag, studier og konferanser rettet mot offentlig sektor. ART- trening av barn og unges sosiale kompetanse (2 dager) er et program for trening av barn og unges sosiale kompetanse. ART-metodens grunnelementer er sinneregulering, sosial ferdighetstrening og moralsk resonnering. Metoden viser svært gode resultater, og brukes innen oppvekst, helse, barnevern og behandlingsinstitusjoner. • Introduksjonskurset ART • - trening av barn og unges sosiale kompetanse (6 dager) – se mer på fagakademiet.noSertifiseringskurs ART Hvem kan søke: For å delta på kurset må søkerne ha gjennomførttillitsvalgtskolering til og med Fase 2 eller tilsvarende fra tidligere forbund, og værttillitsvalgt i minst tre år. Tema: Kurset går over to uker med en mellomperiode med prosjektarbeid. Kurset baserer seg på mye deltakeraktivitet, og er arbeidskrevende. Del 1 av kurset er strategisk kommunikasjons- og presentasjonsteknikk, prosjektarbeid og organisasjonsutvikling. Del 2 er om hvordan man takler arbeid under press. Kursdeltakerne lærer om forhandlings- strategi, og jobber deretter i team med eksempler hvor egne grenser prøves ut. Målet er å bevisstgjøre deltakerne på sterke og svake sider hos seg selv. Kurset er innledende til kompetansegivende kurs trinn 2og 3, som er høyskolestudier. Ønsker du å melde deg på kurset, kontakt opplæringsansvarlig i eget fylke. Søknadsfrist: 30. november. Det tas forbehold om endringer i innholdet. Fase 3-skolering 2016 Kursets del 1: 8.-12. februar på Sørmarka Kursets del 2: 12.-17. juni på Radisson Blue hotell i Bodø fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 26 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM