SAMFERDSEL OG TEKNISK Mer deltid og delteskift etter anbud Advarslene fra fagbevegelsen før busstransporten ble satt ut på anbud i Sør-Trøndelag, er stort sett bekreftet. Det konkluderer DeFacto etter å ha gransket fylkets konkurranseutsetting. Offentlig busstjeneste er nesten historie. På få år har kollektivtransport med buss gått fra å være en offentlig tjeneste til en oppgave som private og offentlig eide selskaper konkurrerer om å utføre til laveste pris. I fjor rundet Norge 80 prosent av passasjertransport med buss på anbud. Fem fylker har all busstransport på anbud, ett av dem er Sør-Trøndelag som vedtok konkurranseutsetting i 2008. Dårligere for ansatte Etter å ha gransket utviklingen i Sør- Trøndelag, oppsummerer DeFacto erfaringene slik: • Ansattes medvirkning og muligheter for påvirkning av egne arbeidsforhold er kraftig svekket. • Anbud har gitt flere deltidsansatte og mer delte skift. • Krav til kompetanse har økt, mens tilrettelegging for kompetanseutvikling er dårligere. • Sjåføryrket er blitt mindre attraktivt. • Samhandling er vanskelig. Operatørene er konkurrenter. Mer tomkjøring. • Kostnadene til administrasjon har økt med seks til åtte prosent. • Materiell ble oppgradert og antall ruter ble flere. Dette ble positivt mottatt av reisende. • Svært mye materiell måtte kasseres som følge av nye krav i anbudene. • Bransjen ble sentralisert med få store aktører som vinnere. • Politikernes mulighet for demokratisk påvirkning er svekket. • Ansvar pulveriseres. Publikum får ikke ansvarlige i tale. Ikke et EU-krav Det er en utbredt oppfatning blant politikere at kollektivtrafikk må ut på anbud etter hvert som løpende kontrakter går ut, og senest innen 2019. DeFacto understreker at dette ikke stemmer. EU-reglene har klare unntak fra hovedregelen om konkurranseutsetting: Politikere kan vedta å drive kollektivtrafikken i egenregi med eget selskap dersom det drives innenfor myndighetens eget ansvarsområde og ikke deltar i anbudskonkurranser i andre områder. Saken vil bli fulgt opp på fagbladet.no. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: colourbox.com Ny standard skal sikre byggdrift En ny standard skal sikre samme kvalitet dersom kommunen vil sette drift og vedlikehold ut på anbud. Standard Norge har godkjent standarden for anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendommer. Den standardiserer krav og anbefalinger som skal ligge til grunn i en anbudsprosess. – Vi ser at deler av tjenestene vi hadde i egenregi, ofte mangler i endelige avtaler. Med en slik standard blir det synliggjort hva det faktisk koster dersom det ønskes å anskaffe tilsvarende tjenester, sier rådgiver Jarle Kristoffersen i Seksjon samferdsel og teknisk. – Standarden skal brukes som grunnlag for dem som tilbyr byggdriftertjenester, altså drift og vedlikehold av bygninger og eiendommer, forteller ovedtillitsvalgt Arnt Jensen i Vardø. Han og Kristoffersen har representert Fagforbundet i komiteen. OT 28 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM