Busstransport på anbud (per juli 2014): Østfold: 100 prosent Akershus: 100 prosent Oslo: 100 prosent Hedmark: 39 prosent Oppland: 65 prosent Buskerud: 84 prosent, 100 prosent i 2019 Vestfold: 100 prosent Telemark: 90 prosent Aust-Agder: Ingenting i dag, men 100 prosent i 2017. Vest-Agder: 100 prosent Rogaland: 88 prosent Hordaland: 99 prosent Sogn og Fjordane: 18 prosent, 100 prosent i 2017 Møre og Romsdal: 35,5 prosent, 100 prosent i 2017 Sør-Trøndelag: 100 prosent Nord-Trøndelag: Alt i offentlig regi Nordland: 100 prosent Troms: 100 prosent Finnmark: 17 prosent, 99 prosent fra 2016 PÅ ANBUD: Sør-Trøndelag fylke satte tidlig kollektivtrafikken ut på anbud. DeFactos gransking viser at mye har blitt forverret. Strengere regler i renholdsbransjen Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut på høring et forslag om å skjerpe kravene til HMS-kort i renholdsbransjen ytterligere. Blant annet foreslår departementet at det ikke skal være adgang til å starte opp arbeid uten HMS-kort, at gyldigheten skal kunne kontrolleres gjennom sanntidskontroll og at næringsdrivende med HMS-ansvar skal kunne foreta kontroller. Høringsfrist er 11. desember. OT Lønnsomt samarbeid Songdalen kommune har spart 15 millioner på et trepartssamarbeid mellom kommunepolitikerne, administrasjonen og de tillitsvalgte. Takket være samarbeidet har kommunen klart å redusere sykefraværet. Samarbeidet har også bidratt til at ca. 50 ansatte har tatt fagbrev. Forskningsstiftelsen De Facto har oppsummert resultatene fra trepartssamarbeidet i rapporten Samarbeid lønner seg. VeV Foto: Bjørn Rønning En kvart million besøkte brannstasjonene Før var brannkonstabel, tøffe uniformer og ulende stigebiler en velkjent barnedrøm, og først og fremst en drøm. I dag møter tusener på brannstasjonen hver høst for å få kunnskap om brannforebygging og fareforståelse, blandet med show og lek. Dette er mulig takket være innsatsen til ansatte i brann- og redningsvesen over hele landet. Siste lørdag i september åpnet 350 brannstasjoner dørene til åpen dag, som markerer avslutningen på brannvernuka – en landsomfattende informasjonskampanje i regi av Norsk brannvernforening. Rundt en kvart million barn og voksne legger nå årlig denne lørdagen til den lokale brannstasjonen. Her er noen av de små brannbekjemperne og forebyggerne. Se flere bilder på fagbladet.no. OT Fagbladet 9/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonSAM