Vaktmestere i Stokke, Hamar og Elverum har avlagt fagprøve som byggdrifter. De er blant de aller første i landet. Tekst: OLA TØMMERÅS og BJØRN KVAAL Vaktmesteren BLIR BYGGDRIFTER B B yggdrifter ble godkjent som fag i august i fjor, ni år etter at Fagforbundet startet jobben med å få utdanning på plass for vaktmestre. I september gikk de første praksiskandidatene opp til eksamen. Så langt Fagbladet har brakt på det rene, var de aller første med fagbrev byggdrifter Thomas Kebely i Stokke, Grethe Halvorsen, Roar Karlsen og Øystein Kjernet i Elverum og Kjell Andersen i Hamar. Lang vei til fag Allerede i 1972 forsøkte daværende Norsk Kommuneforbund å få etablert fagbrev for vaktmestre. Forsøket strandet. I 2005 tok Fagforbundet opp jobben igjen, og i fjor – ni år senere – ble fagbrevet godkjent. – Det har vært en lang vei, samtykker Svein Morten Sørensen, som både er leder av prøvenemnda for byggdriftere i Vestfold og styremedlem i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. – Først og fremst har det vært vanskelig å definere arbeidsoppgavene til en vaktmester. Det har vært viktig å unngå at faget ble litt maler, litt tømrer og litt blikkenslager. Byggdrifteren skal ha systemforståelse, det vil si kompetanse på å forstå de andre fagarbeidernes fag, ikke kompetanse på å utøve fagene deres, forklarer han. – Sterkere med fagbrev Prøvenemnda for byggdriftere i Vestfold møtte fredag 25. september på Soletunet sykehjem i Stokke. Det var deres aller første oppdrag som prøvenemnd. For Thomas Kebely er det siste eksamen. Han har vært gjennom ett år med teoretisk utdanning og bestått teorieksamen. Prøvenemnda skal være med på å inspisere brannvarslingssystemet på sykehjemmet. – Jeg står tryggere og sterkere med fagbrev, ikke minst med tanke på den kommende kommunesammenslåinga med Sandefjord kommune, kommenterer Kebely. – I tillegg har jeg hatt veldig god nytte av året med undervisning. Jeg har truffet kolleger fra hele fylket, og vi har spilt på hverandres kunnskap, forteller han. Viktig påfyll Noen dager før Kebely sto foran prøvenemnda i Vest- fold, gjennomførte prøvenemnda i Hedmark sine første prøver av praksiskandidater. Grethe Halvorsen, Roar «JEG STÅR TRYGGERE OG STERKERE MED FAGBREV.» Byggdrifter Thomas Kebely Karlsen og Øystein Kjernet i Elverum og Kjell Andersen i Hamar var blant i alt 20 deltakere som satt på skolebenken en kveld i uka i 33 uker. – Det har vært en nyttig gjennomgang av driftsmetoder, nye regler og krav til rapportering, samtidig som vi fikk frisket opp gammel kunnskap, sier de. – Vi blir aldri for gamle til å lære, kommenterer Grethe Halvorsen. Hun har vært ansatt som driftsoperatør i Elverum kommune siden 2012. Mange er i gang Undervisning i regi av AOF og Folkeuniversitetet var på plass kort tid etter at byggdrifterfaget ble godkjent i fjor høst. I år kom også Fagakademiet med nettbasert undervisning. – I februar var det registrert 220 deltakere, som betyr at det vil bli avlagt mange fagprøver framover, sier Svein Morten Sørensen. FØRSTE FAGBREV: – Ingen dag er lik, men nå gjør vi oppgavene med litt mer faglig trygghet, sier Grethe Halvorsen, Roar Karlsen (midten) og Øystein Kjærnet i Elverum. 30 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM