Foto: Bjørn Kvaal Foto: Ola Tømmerås PÅ JOBB MED SENSOR: Thomas Kebely avlegger siste praktiske prøve med prøvenemnda på slep. Bak leder av prøvenemnda for byggdriftere i Vestfold, Svein Morten Sørensen. FØRST UT: De siste dagene har fem vaktmestre avlagt eksamen som byggdriftere, som de aller første i landet. Her gratuleres Thomas Kebely i Stokke av hovedtillitsvalgt Arne Antonsen. VAKTMESTERYRKET GJENNOM TIDENE 1890: Det ble vanlig å ansette en pedell/vaktmester i 2000: Rekruttering skjer i økende grad fra industrien, skoler og offentlige bygninger. Vanligvis rekruttert blant av fagfolk med automatikerutdanning. bønder. 2005: Fagforbundet begynner igjen arbeidet med å få 1945: I årene etter krigen ble det stadig mer vanlig på plass et fagbrev. med vannbåren varme. Vaktmestre ble rekruttert blant 2014: 1. august godkjennes byggdrifterfaget som 1+3 skipsmekanikere som kjente disse systemene. års utdanning. De første lærlingene begynner. AOF og 1970: Digitaliseringen begynner. Det blir vanlig Folkeuniversitetet starter teoriutdanning. Senere kommer å rekruttere vaktmestre blant elektrikere. Fagakademiet med nettkurs. 1972: Norsk kommuneforbund ser at vaktmester bør bli 2015: September: De første praksiskandidatene avlegger et eget fag, og gjør første forsøk på å etablere fagbrev. teoretiske og praktiske prøver etter ett år med kurs. Foto: Ola Tømmerås Fagbladet 9/2015 < 31 fbaargang2015 fbseksjonSAM