2 < Fagbladet 10/2015 20 56 34 38 40 Tema Frivillig solidaritet Under bølgen av solidaritet med fl yktningene fra Syria, ble Maren- Anne Haslie en viktig koordinator av innsatsen til landets frivillige. Varm velkomst Ildsjel Gyri Mentzoni holder dørene åpne for fl yktninger som kommer til Vågan. Sammen med andre frivillige gjør de integreringen og hverdagene mye enklere. TILBAKE TIL KOMMUNEN 30 4 Lønnsomme tiltak for gravide 10 TEMA: Flere sykehjem blir kommunale 16 Fagforbundet truer med søksmål 20 PORTRETTET: Flyktninghjelperen 27–42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Åpen omsorgskirke 50 Bestefar med mye på hjertet 52 Afrikas største jordreform 56 Velkomsten FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Mange rammes når noen slår 42 Seksjonslederen 59 Kryssord 60 GJESTESKRIBENT: Mohammed Omer 62 Oss 64 Debatt Alle får hjelp til tannpuss 66 ETTER JOBB: Fanemakeren Ansatte på sykehjemmene og i hjemmebasert omsorg følger de samme rutinene for godt munn- og tannstell i Sør-Varanger. Viktig veiledning Både pasienter og personalet lider når oppgavene blir for store. Arnhild Lauveng mener alle som arbeider i psykiatrien, trenger veiledning. God natt Monica deler sine erfaringer fra en alenevakt på en demensavdeling. Der trengs både erfaring og tålmodighet. Uønsket vold i helsevesenet Undervisning, trening med simulering og strategier for risikovurdering kan bidra til å forhindre at pasienter og ansatte i helsevesenet rammes av vold, skriver fokusforfatterne Kjell Arne Bakke og Øystein Flesland. 10 INNHOLD ISSN 0809-9251 Foto: Werner Juvik Foto: Christian Vassdal Foto: Kristin Folsland Olsen De nye byrådene i Oslo og Bergen vil ha de private sykehjemmene tilbake i kommunal drift når kontraktene går ut. Det betyr en ny hverdag og nye arbeidsbetingelser for de ansatte. Foto: Lene Stavå Jensen fbaargang2015 fbseksjonHEL