SLIK HALVERTE KOMMUNEN SYKEFRAVÆRET BLANT GRAVIDE • Ansatte bedriftsjordmor i 10 prosent stilling. Utvidet til 20 prosent etter to år. • Gikk aktivt ut med informasjon til alle ledere om at de ønsket tilrettelegging tidlig i svangerskapet for å forebygge sykmelding. • Jordmor møter den gravide og lederen, og vurderer utfordringene på den enkelte arbeidsplass. • Leder tar ansvar for tilrettelegging etter innspill fra jordmor og den gravide selv. • Har redusert sykefraværet blant gravide fra 40 til 28 prosent. • Tallene varierer noe fra år til år, men tjenesten har hele tida gått i pluss. Vil ikke være til bry – Som gravid vil du helst være til minst mulig bry. Skal du skjermes fra enkelte beboere, er det lett å føle at du blir en merbelastning for kollegaene dine. Derfor er det en stor fordel at det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan du skal skjermes og hvordan det skal tilrettelegges, at det ikke er du selv som skal gjøre den vurderingen, sier Rachel. I dag er Rachel konstituert som avdelingsleder på Bjørnholthagan boliger, noe som er en ren administrativ stilling. Dermed har hun heller ikke behov for tilrettelegging så langt i svangerskapet. Som leder ser Rachel nå problematikken fra en annen side enn hun gjorde før. – Vi har 35 årsverk i boligen, og har opptil tre gravide samtidig. Det er klart det skaper utfordringer på en arbeidsplass. Men vi får god hjelp av jordmor. Jordmødre har generelt bedre kompetanse enn fastlegene på dette området, mener hun. – Jordmor kan hjelpe oss med vurderingene, samtidig som det er vi som jobber her som vet hvor mye miljøet kan tåle. – Det har mye å si hvordan vi som er ledere tenker. Vi må si til den gravide at det er ikke hun som skal velge. Hun skal slippe å tenke at hun sluntrer unna, slik mange gjør hvis de ikke kan utføre alle arbeidsoppgaver som står i stillingsinstruksen, sier Rachel Harviken. SKJERMER GRAVIDE: Da Rachel Harviken ble gravid, ble kommunens jordmor umiddelbart koblet inn for å bistå med tilrettelegging på jobben. Fagbladet 10/2015 < 5 fbaargang2015 fbseksjonHEL