AKTUELT Vil kreve sekstimersdag colourbox.com Vil forenkle mottak av fl yktninger Generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp vil forenkle mottakssystemet. Hun mener eksempelvis at syrere og eritreere, som nesten alle får innvilget opphold, bør få en forenklet behandling slik at de raskt kan komme seg ut i samfunnet. Tørres mener også at de 5000 som bodde i mottak før flyktningstrømmen startet for alvor, bør få lov til å bosette seg selv. Det vil redusere kostnadene og øke integreringen. Ny Midtøsten- Fagforbundet vil for alvor løfte kampen for sekstimersdag i Norge, ifølge forbundsleder Mette Nord. Det blir i tilfelle den første endringen i arbeidstid siden 1986, da vi gikk fra 40 til 37,5 timers uke. rådgiver i LO Nadia Shabana (36) fra Palestina er – Det er så mange gode argumenter for å innføre sekstimersdag at vi har startet et arbeid for å løfte det inn i hovedoppgjørene de neste årene, sier Mette Nord til VG. – Vi har hatt dette som mål i mange år, men det er først nå vi for alvor mener det er på tide å sette på dagsordenen. – Vi skal ikke ta alt i et jafs; det bør skje over tid, men vi er overbevist om at det er riktig vei å gå, sier hun. Kan godta nulloppgjør Arbeidet starter allerede ved hovedoppgjøret til våren, men Mette Nord presiserer at først må PRESS: Mette Nord og Fagforbundet vil for alvor starte kampen for seks timers arbeidsdag. pensjonen på plass, og på veien kan det bli aktuelt å godta et lønnsoppgjør som går i null. Fagforbundet har 345.000 medlemmer, og forbundet jobber hardt for å få satt seks timers arbeidsdag på dagsordenen. Nord mener kortere arbeidstid kan bremse forbruksveksten. I tillegg kan det gjøre at flere kan få jobb, flere vil kunne jobbe heltid og flere vil kunne jobbe lengre. Ønsker økt skattenivå Forbundslederen understreker også at seks timers arbeidsdag er en bedre løsning for familier, hvor det blir enklere for begge foreldre å jobbe heltid. – Men for å få til denne ordningen, må det generelle skattetrykket opp. Nordmenn betaler 28,8 prosent i inntektsskatt, mens de til sammenlikning betaler 38,4 prosent i Danmark og 39,5 prosent i Tyskland, sier Nord til VG. Tekst: KNUT A. NYGAARD Landsorganisasjonens nye forlengede arm i den arabiske verden, med kontor i Jordans hovedstad Amman. Jobben hennes blir blant annet å koordinere arbeidet med LOs partnere. Hun skal også holde LO løpende orientert om den sosiale og økonomiske utviklingen i hele den arabiske regionen. Foto: Tri Nguyen Dinh Tiltak mot radikalisering Regjeringen bevilger i år 17,5 millioner til arbeid mot radikalisering i kommunene. Østre Toten, Sel, Kvam, Gjerdrum, Eidsberg og Kvinnherad er blant distriktskommunene som har søkt om og får penger til konkrete tiltak. Utfordringene er særlig å hindre at folk drar til Syria, og å vite hva man skal gjøre om de kommer tilbake, ifølge Norsk institutt for by- og regionforskning. «Jeg ble klasserommets representant for en milliard muslimer.» Warsan Ismail, student «Når demokratiet rystes i møtet med hensynsløs terror, vokser kravet om autoritær kontroll fram som sopp etter regn.» John Olav Egeland, kommentator i Dagbladet SITATER FRA NETT 8 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL