TEMA:Flere sykehjem blir kommunale SPENT PÅ OVERGANGEN: – Vi får ta det som det kommer, men for meg er trivsel viktigere enn lønn og pensjon, sier Inga Fanavoll, her sammen med beboer Valborg Glambek på Odinsvei Bosenter. – Når du sammenligner private pensjonsordninger med dagens offentlige tjenestepensjon, vil de unge komme bedre ut i det private. Det er fordi dagens offentlige tjenestepensjonsordning er for dårlig, og derfor jobbes det nå med å endre den. «I de fleste tilfeller Vårt utgangspunkt er at den vil endres innen vil du få mer i dagens unge når penpensjon ved å job-sjonsalder. Når det gjelder eldre arbeidstakere, be på et kommu- vil de i det store og hele nalt sykehjem enn komme bedre ut med offentlig tjenestepen på et privat.» sjon, sier Fuglevaag. STEINAR FUGLEVAAG – En privat AFPordning er kanskje mer fleksibel for dem som har jobbet lenge nok og har en bra lønn, men lavlønte og deltidsansatte vil komme bedre ut ved å være ansatt i kommunen. De ansatte vil få flere goder hvis sykehjemmet tas over av kommunen. – I dag har ikke hjelpepleierne på private sykehjem særaldersgrense som gjør at de kan gå av når de fyller 65 år. Den retten vil de få hvis de blir kommunalt ansatt. De får også en bedre etterlattepensjon og gruppelivsforsikring. I tillegg har kommunens ordning bedre regulering av pensjoner som utbetales, enn det private selskaper har. Generelt oppfatter vi den offentlige uførepensjonen som bedre og mer fleksibel enn hos private aktører, sier Steinar Fuglevaag Foto: Ingvild Festervoll Melien – Ingen har blitt søkkrike ved å drifte sykehjem. Kommunen burde heller spørre seg om kostnadene ved å rekommunalisere. Kommersielle plasser koster 828.000 kroner, mens kommunens egne koster 941.000. 15 sykehjem er drevet av kommersielle aktører i Oslo, 13 av ideelle organisasjoner uten profittkrav og 28 av kommunen selv. Kontraktene for samtlige av de ideelle og fire av de kommersielle går ut i inneværende periode. Direktør Dag Ekelberg i NHO Service og finansbyråd Robert Steen (Ap), har svært forskjellig oppfatning av hvem som bør drifte dem. om sykehjems-kontraktene – Kommersielle aktører kan ikke vise til høyere effektivitet enn sykehjem drevet i egenregi, og prisforskjellen er marginal. Forskjellen er at de tar ut profitt som finansieres av dårligere pensjon for de ansatte. – Oslo kommune er fortsatt den største og mest erfarne sykehjemsdrifteren. Omsorg er ikke bare bygninger og pasienter, men også ansatte. – Det er nok å gjøre for alle typer aktører. Det må være positivt at flere kan foreslå løsninger for utfordringene i sektoren. – Vi har ikke akseptert premissene NHO legger til grunn for å definere et samarbeid med kun ideelle aktører som ulovlig. Utgangspunktet vårt er at ingen flere ansatte skal utsettes for at jobbene deres settes på anbud. – Vi mener det er ulovlig forskjellsbehandling at kun ideelle aktører får delta i anbudskonkurranser. Det er nok å gjøre for alle, uansett eierform. Flere typer aktører fremmer mangfold. DRAGKAMP Oslo vil fortsette samarbeidet kun med ideelle organisasjoner. NHO har klaget slik praksis inn for ESA. Oslos nye politiske ledelse vil ikke la skattepenger gå til profitt for kommersielle aktører. Det blir stadig flere eldre, og utfordringene i omsorgssektoren øker. !ROBERT STEENDAG EKELBERG 14 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL