God hjelper i Aurskog TRENGER PÅFYLL: May Kilde går gjerne på kurs selv om det koster. Halve kursavgiften får hun dekket gjennom Fagforbundets stipendordning. May Kilde fra Aurskog-Høland fikk nylig prisen Den gode hjelper under en nasjonal konferanse om omsorg ved livets slutt. Hjelpepleieren fikk i tillegg til heder og ære også 10.000 kroner til egen faglig utvikling. Kilde fikk prisen for sitt utrettelige arbeid for døende personer og deres pårørende på Aurskog sykehjem. Hun har gjennom mange år tatt av egen tid og egne midler for å videreutdanne seg. «Vi som arrangører konferansen synes det er ekstra hyggelig å kunne tildele prisen til en hjelpepleier, som er en yrkesgruppe som ofte ikke får så mange videreutdanningsmuligheter i en trang kommuneøkonomi,» heter det i en pressemelding fra JobbAktiv. Det tok ikke mange dager før prisvinneren hadde bestemt seg for hvordan prispengene skulle benyttes. – Jeg har meldt meg på et kurs om arbeid med pårørende i regi av JobbAktiv. De har alltid gode forelesere, syns hun. – Jeg er en av storforbrukerne av Fagforbundets stipendordning, for jeg søker om å få dekket halvparten av avgiften til ett kurs i året, forteller hun. Når Fagforbundet arrangerer kurs, reiser hun gjerne sammen med flere kolleger. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Rekordmange lærlingar i Setesdal BEST I FYLKET: Dei to lærlingane Gunnbjørg Skjeggedal Bø (t.v.) og Ingvild Olsen frå Evje og Hornes tok gull i fylkesmeisterskapet for helsearbeidarar i Aust- Agder i 2014. Regjeringen vil ha flere yrkesfaglærere Mangelen på yrkesfaglærere gjør at regjeringen legger 20 millioner kroner på bordet i tillegg til en strategi for rekruttering. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte i slutten av oktober yrkesfaglærerløftet. Uten alvorlige tiltak vil mangelen på yrkesfaglærere være proppen som hindrer at det blir nok fagarbeidere i framtida. Samtidig er yrkesfaglærerne en aldrende gruppe. I sju av ti utdanningsprogram er flertallet av yrkesfaglærerne over 50 år. I fjor la regjeringen fram lærerløftet. Nå er tida inne for å lansere yrkesfaglærerløftet. Det mest konkrete er to stipendordninger og utbygging av kapasiteten. I dag er det én stipendordning for lærerne som underviser Størrelsen på stipendet er på yrkesfag, men som ikke ikke klart, men Røe Isaksen har formell lærerkompetanse. antyder at det vil være på nivå Denne skal videreføres. I tillegg med dagens stipendordninskal det innføres et rekrut-ger som er på 100.000 eller teringsstipend til fagarbeidere 200.000 kroner avhengig av som kan tenke seg å utdanne hvilken utdanning som tas. seg til yrkesfaglærere. Torgny Hasås, LO-Media TRENGER FAGARBEIDERE: Vi vil mangle 90.000 fagarbeidere i 2035 hvis utviklingen fortsetter uten at vi gjør noe, ifølge Kunnskapsdepartementet. Foto: colourbox.com Evje og Hornes har om lag 3500 innbyggjarar og 15 lærlingar i offentleg sektor. Alt over ein læreplass per 1000 innbyggjar blir rekna som akseptabelt. Den vesle setesdalskommunen har mest fire per 1000 og ligg truleg på topp i landet. – Eg er imponert over kommunen. Dei har verkeleg skjønt kva ansvar dei har, seier Torunn Bjoraa, dagleg leiar på Setesdal opplæringskontor. Ho opplyser at kommunen også har planar om å ta inn endå fire lærlingar neste år. Dei fleste ungdommane er lærlingar i helsearbeidarfaget, men kommunen har også lærlingar i barne- og ungdomsarbeid og IKT. Setesdalsregionen med Bykle, Valle og Byglandsfjord i tillegg til Evje og Hornes har for tida 30 lærlingar. – Setesdal er eit førebilete for heile landet, seier Fred Skagestad, utdanningsrådgjevar i NHO Agder til heimesida til Evje og Hornes kommune. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 10/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonHEL