TANNHELSE Ansatte i hjemmebasert omsorg og på sykehjemmene i Sør- Varanger følger de samme rutinene for munn- og tannhygiene. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: LENE STAVÅ JENSEN E E lin Karlsen husker ikke sist hun hadde hull i tennene. – Jeg har tatt godt vare på tennene hele livet, for jeg liker ikke å gå til tannlegen, sier den tidligere hjelpepleieren som fikk diagnosen MS i 2002. Hun forteller at hun bruker elektrisk tannbørste, tanntråd og fluor slik hun alltid har gjort. Karlsen gjør mye selv, men trenger litt assistanse fra Cecilie Pedersen, helsefagarbeider i hjemmetjenesten i Bjørnevatn. Forskjellen mellom før og nå for den tidligere hjelpepleieren er at hun før pusset tennene etter hvert måltid, mens hun nå gjør det en gang i døgnet. For, som hun sier, hun liker ikke å mase, og på grunn av helsen er det ikke like lett å komme seg inn på badet som tidligere. – Og så er jeg kanskje litt doven, legger hun smilende til. De glemte noe viktig Sykepleier Kathrine P. Strønen, leder Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Finnmark og Linda Reiersøl moen, hjelpepleier og prosjektleder, har vært engasjert i Munn- og tannhelseprosjektet i Sør-Varanger siden 2012. En kartlegging avslørte mangelfulle rutiner i hjemme tjenestene. Flere ansatte kjente ikke til lovverket og visste ikke at brukerne hadde rett til gratis tannpleie. Noen ble også overrasket over at kommunen har et juridisk ansvar for munn- og tannhelse til brukere og beboere. – Det blir nesten ramaskrik om en ansatt glemmer å ta med søpla fra brukeren, men tennene var det mange som Alle tar ansvar forgodt tannstell glemte uten at det ble notert, sier Reiersølmoen for å sette det på spissen. Den siste bøygen – Før prosjektet fikk brukere som sa de trengte det, hjelp til tannstell. Nå hjelper vi også dem som trenger hjelp uten at de må be om det, for- teller Kathrine P. Strønen. Hun sier neste fase i prosjektet er å se på rutiner når tjenestemottakere motsetter seg innblanding. – Noen mener de klarer seg selv. Andre vegrer seg på grunn av smerter. Har du tilløp til tannverk, trekker du deg spontant unna hvis noen nærmer seg munnen din, forklarer hun. «Etter bare tre måneder uten tannstell er det risiko for både soppinfeksjon, lunge- betennelse, hjerteproblemer, råte og underernæring.» Kathrine P. Strønen, leder for UHT Finnmark På grunn av kognitiv svikt er det mange pasienter og brukere som ikke forstår hva som skjer når en pleier kommer med tannbørsten, og som derfor kan bli både skremt og sint. – Men helsefarene er så alvorlige at vi må gjøre noe selv om en bruker motsetter seg tannstell. Vi har faktisk et ansvar også for munnhulen. Etter bare tre måneder uten tannstell er det risiko for både soppinfeksjon, lungebetennelse, hjerteproblemer, råte og underernæring, sier Strønen. < EGET TANNKORT: Elin Karlsen og en tannpleier har funnet ut hva hun trenger for å ta vare på tennene sine, og et munn- og tannstellkort er laget for at alle i hjemmetjenesten skal vite hvilke rutiner som gjelder. 30 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL