En av dem som oppfyller kriteriene, er helsefagarbeider Monica Bjørklund, tannkontakt i hjemmesykepleiens base Bjørnevatn som Elin Karlsen tilhører. Hun forteller at daglig tannstell er blitt en naturlig del av jobben. – Når først alt er på plass, krever det ikke så mye av oss. Det eneste vi må passe på, er at vi fanger opp nye brukere når det har gått tre måneder. Bjørklund mener rutinene er blitt bedre, og at kvalitetssikringen er slik at tannhelsen blant bru kerne er blitt bedre. Nyttig faglig nettverk Kathrine P. Strønen og Linda Reisersølmoen i Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark har utviklet en tannhelsekoffert for pleie- og omsorgssektoren. Kofferten inneholder lovverk og prosedyrer samt eksempler på vedtak, samtykkeerklæring og tannkort pluss opplæringsmateriell for helsepersonell. Her ligger også utstyr og hjelpemidler som kan være nyttig for brukere. – Denne kofferten og de nye rutinene kunne vi ikke ha utviklet og implementert uten et faglig nettverk, hevder Kathrine P. Strønen. – Tannhelsetjenesten i Sør-Varanger har vært positive og interessert heile tida. Dessuten har vi kunnet bygge på arbeidet til Utviklingssenteret i Hordaland og professor i klinisk ontologi Gunnhild Strand. FRITT FRAM: – Det er artig å bygge opp rutiner som gagner mange mennesker, syns Kathrine P. Strønen. Sammen med Linda Reisersølmoen har hun utviklet en koffert med verktøy for bedre munn- og tannhygiene. – Det geniale med utviklingssentrene er at prosjektene legges ut på våre felles nettsider slik at alle virksomheter kan plukke det de trenger, sier hun. – De som ønsker å starte opp med dette i sin virksomhet, må også gjerne ta kontakt med oss om de trenger veiledning i en oppstartsfase, sier Kathrine P. Strønen. Fagbladet 10/2015 < 33 fbaargang2015 fbseksjonHEL