manglende empati like lite som pasientenes lidelser. – Det å arbeide med pasienter som bærer på mye smerte, gjør noe med personalet. Det er mishandling av både pasienter og pleiere når oppgavene blir for store. Trenger veiledning Alternativet til avmaktsfølelsen som kan føre til både neglisjering, kynisme, utbrenthet og mishandling av pasientene, består blant annet av veiledning. – Vi blir skadet av å stå i for mye smerte med for lite veiledning, mener Arnhild Lauveng. – Ingen er for flink til å bli veiledet. Og En god dag på kurs – Dette var et utrolig godt kurs, syns Berit Halvorsen, klinikktillitsvalgt ved Ringerike sykehus, etter fagdagen med Arnhild Lauveng. – Jeg kjenner det koker i meg når jeg hører historiene om pasientbehandling som ikke fungerer. Temaet er stort; det berører pasientenes menneskeverd. Men også de ansatte blir rammet. De vil gjøre mer for pasientene, men det fins ikke ressurser til det. Så et lys i Helse-Norge Farzin Asefi syns det var godt å høre at Arnhild Lauveng omsider fikk god hjelp. – Mye fungerer ikke, men alt er ikke mørkt, sier helsefagarbeideren og tillitsvalgt i Ringerike kommune. – Det var fint å høre om hva hun har opplevd og å se hvor hun er i dag, sier Asefi. – Alle trenger veiledning Av alle de store temaer som Arnhild Lauveng berørte, framhever Laila Jakobsen behovet for veiledning. Hun arbeider selv som helsefagarbeider i hjemmetjenesten i Drammen og møter mange ulike brukere. – Med litt mer informasjon om pasienten og systematisk veiledning kunne vi gjort en bedre jobb, mener hun. uten veiledning kan vi lett trå feil, sier hun. Blant annet på grunn av overføring; altså at pasientens følelser smitter over på omgivelsene. For å forklare begrepet, siterer hun Lars Thorgaard: «Når vi som personalgruppe mister empati med pasienten, er det ofte et tegn på at pasienten har mistet empatien med seg selv.» Å jobbe med de sykeste i psykiatrien uten veiledning, er omtrent som å arbeide som tannlege uten å rengjøre instrumentene, mener Lauveng. – Jeg syns dere skal kreve tilstrekkelig veiledning om dere ikke allerede har det, sa hun til deltakerne på fagdagen til Seksjon helse og sosial i Buskerud. Tips til ansatte Ansatte som møter så stor smerte at den kan rive i stykker et menneske, må ifølge Arnhild Lauveng ta godt vare på seg selv for ikke selv å bli skadet. Deltakerne på fagdagen i Drammen fikk servert ei liste med tips til hvordan: • Samarbeid om pasientene. Du kan ikke ta på deg alt ansvar. • Ta pauser. Skru av mobilen. Du må ikke opprette din egen legevaktordning for pasientene. • Bruk tid på det som gir deg påfyll. • Sørg for nok mat, søvn og mosjon. • Snakk pent til deg selv – slik du ville ha gjort til en god venn. Fagbladet 10/2015 < 35 fbaargang2015 fbseksjonHEL