Foran den barokke altertavla er det et kors formet av brostein. Brosteinsalteret er et symbol på Kirkens Bymisjons arbeid blant gatefolket i Trondheim. Alle som vil kan tenne et lys utem at noen spør dem om hvorfor. Rundt 50.000 lys tennes på dette korset årlig. fbaargang2015 fbseksjonHEL