ÅPENT: Gyri Mentzoni og frivillig velkomstvert Samer Elias i lokalene til Velkomsten i Svolvær. Her kan flyktninger komme og hente seg det de behøver av klær. ÅPENT: Gyri Mentzoni og frivillig velkomstvert Samer Elias i lokalene til Velkomsten i Svolvær. Her kan flyktninger komme og hente seg det de behøver av klær. Samme kveld arrangerte RWTW en idédugnad. Bakeriet i Kabelvåg gir bort brød som ikke blir solgt. – Det møtte opp over 80 stykker, og halvparten sa seg Anonyme givere ordnet tv og pc for to barnefamilier, et villig til å bidra med forskjellige ting, forteller Gyri. nettselskap bidrar med gratis nettleie i ett år. En lokal De to initiativtakerne skryter av sine sambygdinger. revygruppe vant en publikumspris, og donerte 5000 kro– Det har vært så enkelt å få folk med, sier Laura. ner til «Velkomsten». – Mange er med på å gjøre en innsats. Jeg tror flere har – Vi har hatt mye fokus på at det er like viktig å stille hatt en overmoden følelse av å ha sittet på gjerdet. Nå gir opp med tid og et smil som med klær og utstyr. Det betyr vi folk en mulighet til å bidra. Vi kan ikke redde hele enormt mye for dem som kommer, sier Laura. Selv har verden, men vi kan gjøre noe for dem som er her. hun hjulpet noen av de bosatte flytningene med jobbsøk- Laura mener solidaritetstanken i Kabelvåg er sterk. nad, og da sønnen hadde bursdagsfeiring, inviterte hun – Innstillingen er at vi skal trå til og hjelpe. også storebroren til den syriske klassekompisen, sånn at > Fagbladet 10/2015 < 57 fbaargang2015 fbseksjonHEL