VÅGAN KOMMUNE• 9285 innbyggere. • Ca. ti prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. • Er i Norgestoppen i å bosette flyktninger ut fra eget folketall. • Næringslivet består i hovedsak av fiskeri, turisme og verkstedindustri. Kilde: Store Norske Leksikon og Vågan innvandrer- og opplæringssenter. VÅGAN KOMMUNE• 9285 innbyggere. • Ca. ti prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. • Er i Norgestoppen i å bosette flyktninger ut fra eget folketall. • Næringslivet består i hovedsak av fiskeri, turisme og verkstedindustri. Kilde: Store Norske Leksikon og Vågan innvandrer- og opplæringssenter. KOSEDYR: Refugees welcome to Vågan har med velkomstgaver til barna på det midlertidige transittmottaket på Scandic i Svolvær. det skulle bli litt tryggere for 6-åringen som ikke snakker norsk ennå. Allerede integrerte flyktninger og innvandrere bidrar som frivillige. – De stiller opp som tolker, verter på «Velkomsten», eller som sjauere på dugnader. Mange av dem kjenner nesten ingen her, de har kanskje ikke jobb, men har masse å bidra med. De har virkelig stått på. forteller Gyri. I samspill med kommunen Vågan har i overkant av 9000 innbyggere. Kommunen ligger i norgestoppen i å bosette flyktninger, regnet i for- hold til innbyggertallet. Både i år og til neste år skal 63 flyktninger bosettes. Omtrent ti prosent av befolkningen er innvandrere. Leder for Vågan innvandrer- og opplæringssenter, Gard Eide Larsen, har fått med seg den blomstrende frivilligheten. – Innsatsen er helt fantastisk. Dette handler om inkludering og om å behandle hverandre som medmennesker. Kommunen har vært i kontakt med RWTW, Røde Kors, Svolvær Soroptimistklubb, Frivillighetssentralen og Sanitetsforeningen. Sammen skal de ha et flyktningforum, og intensjonen er å ha regelmessige møter som kommunen skal ha ansvaret for. – Det er behov for å koordinere innsatsen, informere hverandre om hva vi gjør, og avklare mulige problemstillinger, for eksempel rundt personvern. STÅR PÅ: Laura Johanne Olsen, Siri Bjerke og Gyri Mentzoni har lagt ned et ukjent antall timer med frivillig arbeid for at flyktningene i Vågan skal føle seg hjemme. Press på tjenestene Kommunen har fått merke trykket av den økte tilstrømningen av flyktninger. 36 enslige mindreårige kom hit i august og september, og flyktningmottaket i Svolvær er i ferd med å utvide med ytterligere 70 plasser. Disse menneskene har krav på skole- og helsetjenester. Helsesektoren får den største belastningen. I tillegg til flyktningene som er bosatt, eller er på mottak, ble det for kort tid siden opprettet et transittmottak i Svolvær. To av hotellene huser rundt 80 flyktninger. De har også krav på helsetjenester. Midlertidig transittmottak Mens det jobbes på politisk nivå for å håndtere situasjonen, fortsetter de frivillige sitt arbeid. Da ca. 50 nyankomne flyktninger ble innlosjert på Scandic Svolvær, var fem re- Refugees welcome to Vågan (RWTV) presentanter for • Ble startet opp 1. september 2015 RWTW på plass for å • Har rundt 1000 medlemmer. informere om sitt til • Driver «Velkomsten», som er en gratisbutikk bud. Tre av dem med for flykninger. bakgrunn fra Palestina • Driver aktivt frivillig integreringsarbeid i og Syria. De vet hvor lokalsamfunnet. dan det er å komme hit som fremmed. RWTV 58 < Fagbladet 10/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL