KRYSSORD Norsk by Erklæring Dom Hermod © 505 12-2014 Legemsdel Nasj. bilm. Yter Natur- kraft Padle Feit Bark Likevel Kryping Tøy Skjær Byge Par- tikkel PineEksempel Opp- læring Søk Donerte Tekke Aggre- siv Belegg To konso. For- bilde Rykke Rett Løfte Tokt Rom Frem- deles Opp- merksom Hige Isolasjon Ned- betale Fugl Ytret BekvemGutte navn Pike navn Adelsmann Rette- snor Stifte Skritt Isolasjon Innfall Fugl Titte- skap Artik- kel Bjelke Drive Myldre Mishag Røk Romme Lekker Agi- tasjon Opp- varter Inter- jeksjon Måne- fase Fiske utstyr Yttrium Bolig Hast Artik- kel Ukjent Polit.parti Sinn Frese Fortvilelse Drikk Løsningen på kryssord nr. 10 må være hos oss innen 10. januar! Merk konvolutten med «kryssord nr. 10» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? Vinnereav kryssord nr. 7 RF ELV I GS I ON LØA S VI SATSER S E I U D PAI EKSTRA SLÅSS DO TESI L T ÅRSAK J Å FRA SAVNET UTRO OST I ON VERDIG GRINET NES LI KE EG T K T E E NEI REF I RÆV G BI SK UTUR UTSE YTRE RAUS UN K A TUE IN IKLE NN L L Æ R L N DE G VARIERE ULE GJERDE NOA ROTET Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Arnold Hansen 7820 Spillum Agnes Larsen 2385 Brumunddal Yngve Olsen-Ryum 3403 Lier Fagbladet 10/2015 < 59 fbaargang2015 fbseksjonHEL