Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Jubilerendesarpinger Fagforbundet Sarpsborg hedret sine medlemmer med 25 års medlemskap i Fagforbundet, samt medlemmer med 40 års medlemskap i LO. Av de totalt 28 40-årsjubilantene, var det 13 medlemmer som kunne delta: Jan Erik Kalnes, Arne Kristian Andersen, Bente Dahle, Guru Iris Villadsen, Anne-Lise Andersen, Kristian Holm, Olive Kroken, Arnfind Oliversen, Lise Segols son, Bjørn Skaar, Kari Langgård Jenssen, Frøydis Rostad Johansen og Alf-Rune Løkke bråten. Det var 48 av 98 medlemmer med 25-års jubileum som kunne delta: Lillian Adolfsen, Bente Bekkevold Andersen, Ella Bjerketvedt, Else Lill Borgen, Grete Engseth, Gunnar Falck, Anne Kjæraas Hansen, Arne Ivar Hansen, Nina Katrine Sandbakken, Mariann Søndreli, Bente Oliversen Granli, Inger Groth, Kari Larsen, Jorunn Anita Smaaberg, Torgeir Solberg, Britt Laila Stensgård, Siri Beate Ødegård, Bjørg Tomta, Elin Tveter, Finn Egil Stubberud, Unni Jensen, Wenche Johansen, Grethe Løken, UTVEKSLING: Styret i Solidarnosc Warszawa sammen med tillitsvalgte fra Halden og Aremark. Wenche Johansen, Nils Jørgen Komperud, Jostein Koppang, Anne-Katrine Moe, Karin Anita Kristiansen, Irene Kroken, May Brith Lindgård, Bente Lystad, Lisbeth Lystad, Ann Charlott Nilsen, Ann-Kristin Andresen, Gudrun Elise Nilsen, Olaug Olsen, Tone Pettersen, Tove Pettersen, Magne Bjørnstad, Beate Jensen, Mona Nordtug Karlsen, Tove Elise Vatn, Wenche Brit Andersen, Aud Eli Belsby, Inger Johanne Berg, Lilian Hornskov Pettersen, Monica Kalnes, Marit Synnøve Eriksen, Eva Elisabeth Johansen (leder av Fagforbundet Sarpsborg) og fylkesleder Oddbjørg Strømme. Tekst: Christin Knold Hansen Norsk-polsk kameratskap I oktober besøkte fem tillitsvalgte fra skaper svært forsiktige ansatte som helst Fagforbundet i Halden og Aremark styret i Solidarnosc Warszawa. Vi utvekslet både felles og forskjellige erfaringer av faglig kamp under markedsliberale regimer. En felles erfaring er at både høyreliberale og venstreliberale regimer holder på å rive ned demokratiet og politikkens og fagbevegelsens muligheter. Midlertidige ansettelser forblir uorganiserte. New Public Management svekker politisk styring, og kommersialisering av offentlig sektor forringer politikkens muligheter til styring og kontroll. Demokratiets arena minsker i små, hyppige trinn der som her. Tekst: Bente Helle Quanfouh, Bente Magnussen, Sidsel Skaug, Otto Gøperød og Carl Anders Wingren. Lærte å spørre Fagforbundet avd. 359 Nordlandssykehuset Bodø, arrangerte kurset «Tørre å spørre» der tillitsvalgte, styret og seksjonsledere deltok. På medlemsmøtet om kvelden informerte vi om blant annet verving, Sparebank1 fortalte om forsikringstilbud, og vi så film fra Fagforbundets barneby i Angola. Tekst: Anne Lise E. Løvli Fagbladet 10/2015 < 63 fbaargang2015 fbseksjonHEL