2 < Fagbladet 10/2015 32 35 36 30 4 Lønnsomme tiltak for gravide 10 TEMA: Flere sykehjem blir kommunale 16 Fagforbundet truer med søksmål 20 PORTRETTET: Flyktninghjelperen 27–42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Åpen omsorgskirke 50 Bestefar med mye på hjertet 52 Afrikas største jordreform 56 Velkomsten FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Varslingens pris 38 Seksjonslederen 59 Kryssord 60 GJESTESKRIBENT: Mohammed Omer 62 Oss 64 Debatt 66 ETTER JOBB: Fanemakeren Støydemping i barnehagen Fagforbundet samarbeider med Hørselshemmedes Landsforbund om kampanjen «God lyd i barnehagen», som har som mål å forebygge hørselskader og utvikle kunnskap om hørsel og støy hos barn og ansatte. Løfter drømmer opp på scenen På Vestnes kulturskole har elevene med spesielle hjelpebehov sin egen skolerevy. Grundig kartlegging av den enkelte er basis for å lykkes, sier aktivitetsleder og lærer i kulturskolen Mette Mjelve, som serverte rosa boblevann etter premieren. Gronghuva skaper samhold De ansatte i Ekker og Rønningen barnehager i Grong har designet Gronghuva, ei lue som profi lerer kommunens ansatte og som skaper samhold i bygda. Prisen kan bli for høy Risikoen for gjengjeldelse for ansatte som varsler om urimelige arbeidsforhold er så stor at det kan bli fl ere som velger å holde kjeft, skriver fokusforfatter Arne Selvik. INNHOLD ISSN 0809-926X Foto: Sidsel Hjelme 20 56 Tema Frivillig solidaritet Under bølgen av solidaritet med fl yktningene fra Syria, ble Maren- Anne Haslie en viktig koordinator av innsatsen til landets frivillige. Varm velkomst Ildsjel Gyri Mentzoni holder dørene åpne for fl yktninger som kommer til Vågan. Sammen med andre frivillige gjør de integreringen og hverdagene mye enklere. TILBAKE TIL KOMMUNEN 10 Foto: Werner Juvik Foto: Christian Vassdal Foto: Kristin Folsland Olsen De nye byrådene i Oslo og Bergen vil ha de private sykehjemmene tilbake i kommunal drift når kontraktene går ut. Det betyr en ny hverdag og nye arbeidsbetingelser for de ansatte. fbaargang2015 fbseksjonKIR